Pages - Menu

31 Oct 2013

Healthy Sex Life (အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အတြက္သာ)

Healthy Sex Life အတြက္ နည္းလမ္း ေကာင္းမ်ား (အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အတြက္သာ)
============================
ကမၻာေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာလူသား မ်ားအျဖစ္ ေပါက္ဖြားလာျခင္းႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံေရး သည္ ဆက္စပ္၍အလြန္ပင္အေရးပါလွသည္။အခ်
င္းခ်င္း မည္သို႔မွ် ဖြင့္ဟမေျပာခ်င္ေသာ္ လည္း လိင္ဆက္ဆံမႈအေၾကာင္းကို လူသားတစ္ ေယာက္အတြက္ ေကာင္းစြာသိရွိရန္လိုအပ္သည္။ လိင္အေၾကာင္းကို ပညာေပးေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း သည္ ေကာင္းေသာပညာအသိ ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေယာက်္ားေကာင္း တစ္ေယာက္ (သို႔) မိန္းမပီသသူတစ္ဦးအတြက္ လိင္က်န္းမာေရး အေၾကာင္းကို အရြယ္ေရာက္သူမ်ား အထူးသိထား အပ္ပါသည္။

မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈပါဝင္ သည့္ က်န္းမာေရးဘဝတစ္ခုသည္ ထူေထာင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေလးထားအပ္ေပသည္။ လိင္အားနည္းျခင္း၊ စိတ္ကုန္ျခင္းသည္ ေယာက်္ား မိန္းမ အားလံုးတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္သည္။ အသက္အရြယ္အလိုက္ မူတည္ျဖစ္တတ္ေသာ္ လည္း အခ်ဳိ႕မွာ ပင္ကိုယ္စိတ္ထား၊ အေနအထိုင္အ ျပဳအမူ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ေန႔စဥ္အစားအစာ အေပၚတြင္ မွီခို၍ ျဖစ္တတ္ေၾကာင္းကို ေဆးသုေတ သီမ်ားမွ ေနာက္ဆံုးေလ့လာေတြ႕ရွိထားသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ အစားအစာမ်ားသည္ လိင္အဂၤါ အတြက္ အေကာင္းဆံုးအာဟာရျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ သဘာဝ ဟိုမုန္းစြမ္းအားမ်ားရွိေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိရ ေပသည္။ မည္သည့္ ဟိုမုန္းေဆးမ်ားကိုမွ ေဆာင္ ထားရန္မလိုဘဲ ေန႔စဥ္အစားအစာျဖင့္ Life Style ေျပာင္းလဲ၍ လိင္က်န္းမာမႈျပဳႏိုင္ၾကေပသည္။

(၁) ေကာင္းေသာ အာဟာရေပၚတြင္ လိင္က်န္းမာ မႈ မီွခိုႏိုင္
သန္ျမန္ေသာ အာ႐ံုေၾကာစနစ္ရွိျခင္း၊ က်န္း မာသန္စြမ္းေသာ ဟိုမုန္းမ်ားထုတ္လုပ္ေပးစြမ္းရွိ ျခင္းႏွင့္ တင္ပဆံုအနီးသို႔ စနစ္တက်ေကာင္းမြန္စြာ ေသြးမ်ား စီးဆင္းလွည့္ပတ္ႏိုင္မႈရွိျခင္းတို႔သည္ လိင္ ပိုင္းဆုိင္ရာ အဂၤါမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာ အ လုပ္လုပ္ေစႏိုင္ေပသည္။

၄င္းစနစ္မ်ားေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ေသြးေၾကာနံရံမ်ား ေကာင္းမြန္စြာသန္စြမ္း ေစႏိုင္ရန္အတြက္ Citrus အက္ဆစ္ပါဝင္ေသာ သစ္သီး တစ္နည္း အားျဖင့္ ဗိုက္တာမင္စီ ပါဝင္ ေသာ အသီးအရြက္မ်ားကို ေန႔စဥ္စားသံုးေပးသင့္ ေပသည္။

ထို႔အျပင္ အဆီဓာတ္ေလ်ာ့ေသာအစားအ စာမ်ား အမွ်င္ဓာတ္မ်ားမ်ား ပါဝင္ေသာ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ားသည္ မ်ဳိးပြားေစႏိုင္ေသာအဂၤါစနစ္ တစ္ခုလံုး ကို ေကာင္း စြာဖြံ႕ၿဖိဳးေစႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္ သည္။

(၂) ဗိုက္တာမင္ အီးႏွင့္ မ်ဳိးပြားအဂၤါဆက္စပ္မႈ
ဗိုက္တာမင္အီး ၾကြယ္ဝေသာ အစားအစာ အားလံုးသည္ အေကာင္းဆံုးဟု သတ္မွတ္ခံထား ရသည္ကို အထူးသတိျပဳအပ္ပါသည္။

(၃) အလုပ္ပင္ပန္းျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းတို႔ သည္ လိင္ဆက္ဆံမႈအတြက္ အဓိကအေႏွာင့္အ ယွက္ျဖစ္သည္။ ¤င္းအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာ ေလ့ က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း၊ အပန္းေျဖအနားယူျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ အသားဓာတ္၊ ငါး၊ အခြံမာ သီး၊ ပဲမ်ဳိးစံုတို႔သည္လည္း အထူးအက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ေစႏိုင္ပါသည္။

(၄) အရက္ႏွင့္မူးယစ္ေဆး
အလြန္အကြၽံေသာက္သံုးသူမ်ား (သို႔) အရက္ စြဲ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးစြဲသူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အတြက္ အီစတိုဂ်င္ဟိုမုန္းမ်ား၏ ေျပာင္းလဲထုတ္ လုပ္မႈမ်ားပါ ျဖစ္ေ ပၚလာၿပီး ေသြးေၾကာမ်ား၊ အာ႐ံု ေၾကာမ်ားပံုမွန္အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘဲ လိင္စိတ္ကုန္ ခန္းသြားတတ္ၾကသည္။ ေန႔စဥ္ ေသာက္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ။

သို႔ေၾကာင့္ Healthy Sex Life ျဖစ္လာေစ ရန္အတြက္ အားေဆးကိုသာ မွီဝဲလိုသူမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္အာဟာရကသာ အဓိကျဖစ္ပါေၾကာင္း။

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More