Pages - Menu

22 Sep 2013

စပါးလင္ (lemon grass) ၏ က်န္းမာေရးအာနိသင္မ်ား

ျမက္မ်ဳိးႏြယ္၀င္ စပါးလင္ သည္ စပါးလင္ေမႊးႏွင့္ ဟင္းစားစပါးလင္ ဟု ႏွစ္မ်ဳိး ရွိေၾကာင္း၊ စပါးလင္ေမႊး သည္ ဟင္းစားစပါးလင္ထက္ ပုိ ၍ ရြက္ျပားႀကီးကာ ပုိ၍ရွည္လ်ား ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရးေစ်း ကြက္မ်ားတြင္ မ်က္ႏွာပန္း လွ ေစ်း ကြက္၀င္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း တုိ႔ကုိ ေလ့လာ သိရွိရပါသည္။ နည္း  ပညာမ်ား ဘက္စံုတုိးတက္ ေနေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ ကမၻာ့ေဆး၀ါးကုမၸ ဏီႀကီးမ်ားသည္ စပါးလင္ဆီကုိ စား ေဆး၊ ေသာက္ေဆး၊ လိမ္းေဆး တုိ႔ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၾကေလ သည္။ စပါးလင္၏ အရြက္ႏွင့္အဆီ ကုိ တုိင္းရင္းေဆး၀ါး မ်ား ထုတ္လုပ္ ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေရာဂါကုသ ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ပရေဆးအ ျဖစ္ အသံုးျပဳၾက၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အ ေနျဖင့္မူ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုတုိ႔၏ ဟင္း လ်ာ တဲြဖက္ခ်က္ျပဳတ္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိး အျဖစ္ လူသံုးမ်ား လွေပသည္။


ျမန္မာ့ ေဆးက်မ္းဖြင့္ဆုိခ်က္အ ရ စပါးလင္သည္ ဖန္၏။ ခါး၏။

ႏွ လံုး၊ လည္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား၊ ကာလ၀မ္း၊ ေသြးအန္၊ ေခ်ာင္းဆုိး၊ သလိပ္တုိ႔ကုိႏုိင္၏။ ေလ သလိပ္ကုိေၾကေစ၏။ ေသြးကုိ ၾကည္ ေစ၏။ အစာကုိ ေၾကေစ၏။ သည္း ေျခကုိ မ်က္ေစ၏။ အိႏိၵယပရေဆး က်မ္းႀကီး တြင္ စပါးလင္သည္ ကေလး မ်ားအတြက္ ဗုိက္နာ ေပ်ာက္ေဆး အေကာင္းဆံုးဟု ဆုိထား ၏။ အဖ်ား ေရာဂါမ်ားအတြက္ ခ်င္း၊ သၾကားတုိ႔ ေရာစပ္၍ ေခြၽးထြက္ေစရန္ ျပဳလုပ္ ေပးရေလသည္။

စပါးလင္သည္ အစာအိမ္၊ အူ သိမ္အူႏုတစ္ေလွ်ာက္ အလုပ္လုပ္ ေသာ ေဆးပင္ျဖစ္သည္။ ခႏၶာကုိယ္ အတြင္းပုိင္း အစာလမ္းေၾကာင္းတြင္ တည္ရွိေသာ အူအကာ၊ အေျမႇးမ်ား ကုိ အားေပးႏုိင္ေသာ အစြမ္းသတိၱ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ ႐ုိး႐ုိး၀မ္းနာျခင္း၊ ေလပြ ၀မ္းနာျခင္း၊ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ ျခင္းႏွင့္ ပ်ဳိ႕အန္ျခင္း တုိ႔အတြက္ လြန္ စြာထက္ျမက္သည့္ ေဆးတစ္ မ်ဳိးျဖစ္ သည္။

အၿမီးႏွင့္ ေခါင္းျဖတ္၍ရေသာ စပါးလင္ရြက္ တစ္ဆကုိ ေရသံုးဆႏွင့္ က်ဳိၿပီး ထုိက်ဳိသည့္ တစ္ဆ က်န္ခ်ိန္ တြင္ ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ေလ သည္။ လူႀကီးမ်ား အတြက္ ဟင္းစား စတီးဇြန္းတစ္ဇြန္းစာကုိ တစ္ေန႔သံုး ႀကိမ္ႏွင့္ သံုးရက္ ဆက္တုိက္ ေသာက္ ေပးပါက ဆီးေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚခံစားရေသာ အသား၀ါေရာ ဂါ အတြက္ အေကာင္းဆံုးေဆးတစ္ လက္ျဖစ္၏။

ပဥၥငါးပါး ပါ၀င္ေသာ စပါးလင္တစ္စည္းကုိ ေရစင္စင္ေဆး ၿပီး ျပဳတ္၍ ရရွိလာေသာ ျပဳတ္ေဆး ရည္ကုိ ဆားမီးဖုတ္အနည္းငယ္ခတ္ ၍ ေသာက္သံုးပါက ႏွာေစး၊ ေခ်ာင္း ဆုိးေရာဂါ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း ေစပါသည္။ တစ္ဖန္ စပါး လင္ရြက္၊ င႐ုတ္ေကာင္း၊ ပူဒီနာႏွင့္သၾကားတုိ႔ ကုိ ေရာစပ္ျပဳတ္ကာ ထုိျပဳတ္ေဆး ရည္ကုိ ေသာက္ေဆး အျဖစ္ ေသာက္ သံုးပါက ေလေရာဂါ သက္သာေစ သည္။

ဒိုပါလာသၾကားအနည္းငယ္၀ယ္ ၍ စပါးလင္ေမႊး ပဥၥငါးပါးကုိက်ဳိ၍ တစ္ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္  ေသာက္ေပးပါက လည္ေခ်ာင္းနာႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းတုိ႔ အတြက္လည္းေကာင္း၊ ဆီးလမ္း ေၾကာင္းတြင္ ဆီးပုပ္ျခင္း၊ ဆီးပူျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ကုိက္ခဲျခင္း၊ ဆီး ေအာင့္ျခင္း ေ၀ဒနာမ်ား အတြက္ ေဆးေကာင္းတစ္လက္ ျဖစ္သည္။

စပါးလင္သတၱဳရည္ တြင္ ဆီးျဖဴကန္႔ မႈန္႔အနည္းငယ္ထည့္ကာ ရက္ေပါင္း ၄၀ ၾကာမွ် စိမ္ထားရမည္။ တစ္ဖန္ ေနပူတြင္ လွန္းပါ။ အမႈန္႔ေထာင္း၍ ပုလင္းႏွင့္ ထည့္ထားပါ။ ေဆးၫႊန္း အတုိင္း ကြမ္းယာတြင္ ထည့္ကာစား  ေပးပါက အစာမေၾက ေရာဂါ၊ ခံတြင္း ပ်က္ေရာဂါ၊ အစာအိမ္  တြင္း ပုိး ေႏွာင့္ယွက္ေသာေရာဂါမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေဆးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္ ဟု ဟိႏၵဴအာယုေဗဒ ေဆးက်မ္းက ေဖာ္ျပထား ေလသည္။

စပါးလင္ရည္ တြင္ င႐ုတ္ေကာင္း အနည္းငယ္ေရာ စပ္ အသံုးျပဳပါက အမ်ဳိးသမီးမ်ား မီး ယပ္ျဖစ္ေပၚ စဥ္ ကုိယ္လက္ နာက်င္ ေတာင့္တင္းျခင္း ႏွင့္ဆီးခုံနာက်င္ျခင္း မ်ားအတြက္ အထူး သင့္ေလ်ာ္လွ၏။

စပါးလင္ကုိ ေထာင္းထု၍ အ၀တ္ႏွင့္ ထုပ္ၿပီး ၾကပ္ထုပ္ ေဆးျပဳလုပ္၍ ေဖာ ေရာင္ျခင္း တုိ႔တြင္ လိမ္းေဆး အျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း အိႏိၵယ အာယု ေဗဒက်မ္းက ေဖာ္ျပ ထား၏။ ႐ုတ္ တရက္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ အေၾကာတင္း သြားပါက ဒဏ္ေၾက ေစေသာ စပါးလင္ၾကပ္ ထုပ္ႏွင့္ ျပဳ လုပ္ ကုသ ႏုိင္ေလသည္။ ထမင္းျဖဴႏွင့္ အတူ စပါးလင္၏ ပဥၥငါးပါးကုိ ထု ေထာင္းႀကိတ္၍ အ၀တ္ ႏွင့္ထုပ္ကာ ၾကပ္ထုပ္ထုိး ေပးႏုိင္ပါသည္။

စပါးလင္မွ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ(VERVENA)အမည္ရွိ အဆီကုိ ေပါင္း ခံ ကိရိယာႏွင့္ ထုတ္ယူျခင္းျဖင့္ စပါး လင္ဆီကုိ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ စပါးလင္ ဆီသည္ ေသြးကုိႀကြေစ၏။ ေလတက္ ျခင္းကုိ က်ဆင္း ေစ၏။ ေခြၽးၿပိဳက္ ၿပိဳက္ထြက္ ေစ၏။

အစာလမ္းေၾကာင္း ေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေရာဂါမ်ား၊ ၀မ္းဗုိက္ရစ္နာျခင္း၊ ၀မ္းထုိးနာျခင္း၊ ရင္ဘတ္နာျခင္း၊ ပ်ဳိ႕အန္ျခင္း တုိ႔ကုိ ကုသ ႏုိင္သည္။ စပါးလင္ဆီ သည္ ခႏၶာကုိယ္ မက်န္းမာျခင္း အတြက္ အတြင္း ေသာက္ေဆး အျဖစ္ အသံုး ၀င္သကဲ့သုိ႔ အျပင္ လိမ္းေဆးအျဖစ္ လည္း အသံုး၀င္ ေလသည္။

စပါးလင္ ဆီသည္ ပူေႏြး ေစေသာ သတိၱမ်ားရွိ ရာ ၎အဆီႏွင့္ ႏွမ္းဆီ ေရာစပ္မႈ သည္ လင္နမင္ ႏွင့္ ပ႐ုတ္ဆီမ်ားကဲ့ သို႔ အက်ဳိး အာနိသင္ရရွိေစႏုိင္၏။ ခါးနာခါး ကိုက္ျခင္း၊ အဆစ္အျမစ္ နာက်င္ ကုိက္ခဲျခင္း၊ အေၾကာဆဲြျခင္း၊ အေၾကာတုန္ျခင္းတုိ႔အျပင္ ေပြးႏွင့္၀ဲ ေရာဂါ တုိ႔ကုိလည္း စပါးလင္ ဆီလိမ္း ေပးျခင္းျဖင့္ ကုသႏုိင္ေလသည္။

အဆစ္ေရာင္ ေသာေနရာမ်ား ကုိ နာနာပြတ္လိမ္း ေပးပါက သက္ သာ ေစသည္။ ငွက္ဖ်ား အျဖစ္မ်ား ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ ႏုိင္ေစရန္ စပါးလင္ ဆီပါ၀င္ ေသာ ဖေယာင္းလိမ္း ေဆးကုိ ျခင္ ကုိက္  ခံရေသာ ေနရာတုိ႔ကုိ လိမ္းေပး ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ ႏုိင္ေလသည္။

ႏွမ္း ဆီ သို႔မဟုတ္ အုန္းဆီ ႏွင့္ စပါးလင္ ဆီကုိ ေရာစပ္ကာ လိမ္းေဆး အျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ေလသည္။ ေလျဖတ္ ေရာဂါ၊ ေလငန္းေရာဂါ၊ ႀကြက္တက္ ေရာဂါတုိ႔ကုိ ေဆးလိမ္း ေပးၿပီး ႏွိပ္ နယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကုသေပးႏုိင္၏။ ကေလးမ်ား သန္ထုိးပါက ၀မ္းဗုိက္ ကုိ ထုိ အဆီလိမ္းေပးၿပီး အ၀တ္ႏွင့္ ပတ္ထား ေပးပါက သက္သာ ေပ်ာက္ ကင္းသြား ေလသည္။

စပါးလင္ဆီႏွင့္ အုန္းဆီ စစ္စစ္တုိ႔ကုိ ေရာစပ္၍ ဦးေရ ျပားအတြင္း စိမ့္၀င္သြားေအာင္ လိမ္း ေပးျခင္းျဖင့္ ဆံပင္ကြၽတ္ျခင္းအား အေကာင္းဆံုး ကုသေပးႏုိင္ပါသည္။

ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္း အသြယ္ သြယ္ အသံုး၀င္ေသာ စပါးလင္ႏွင့္ စပါးလင္ဆီ တုိ႔သည္ တန္ဖိုး စရိတ္ လည္းနည္း၊ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းမႈ တြင္လည္း ေက်းဇူးႀကီးမား လွပါသ ျဖင့္ ျမန္မာ့ ေရေျမမွာ လြယ္လင့္တ ကူ ေတြ႕ ရွိရယူႏုိင္ေသာ စပါးလင္ အသံုး၀င္နည္းတုိ႔ကုိ က်န္းမာေရးအ တြက္ ယေန႔မွစ၍အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါ ေစဟု တုိက္တြန္း လိုက္ရပါေတာ့ သည္။

ေက်ာ္တင္႕ေဆြ
ကုိးကား >> ေရာဂါကုသနည္း တုိင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ား (ေက်ာ္တင္႕ေဆြ)
Credit to >>> kokomyanmarpyithar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More