Pages - Menu

30 Oct 2013

သုတ္ႏွင့္ သုတ္ရည္

အမ်ိဳးသားလိင္အဂၤါက ထြက္လာတဲ့ အၾကည္ေရာင္ ေခ်ာက်ိက်ိ အရည္မွာ သုက္ပုိးပါပါသလား။ ပါမယ္ဆုိရင္ ဘယ္ေလာက္ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ပါတတ္ပါသလဲ။ အဆုိပါ အၾကည္ေရာင္ အရည္ေၾကာင့္ ကုိယ္ဝန္ ရသြားႏုိင္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေကာ သုေတသန ရွိပါသလား။

ေယာက္်ား တေယာက္ဟာ Sexually stimulated လိင္စိတ္ၾကြလာတာနဲ႔ Seminal vesicles နဲ႔ Prostate gland ေတြကေန Seminal fluid အရည္ထြက္လာ တယ္။ အရည္ဆိုတာထဲမွာ Sperm သုတ္ပိုး ေရာေနႏိုင္တယ္။ (ပညာပိုင္း အေခၚေဝၚေတြကို ေနာက္မွာ ေရးထားပါတယ္။)
Semen ကိုလဲ သုတ္ရည္လို႔ ျခံဳေခၚေနၾကတာ မ်ားတယ္။ ေဆးပညာ တတ္သိသူေတြကပါ သံုးႏွဳန္းၾကတယ္။ Bulbourethral Glands ေတြကေန ထုတ္ေပးတဲ့ အခြ်ဲရည္ဟာ Lubrication လိင္ဆက္ဆံတဲ့အခါ အသံုးဝင္တဲ့ ေခ်ာဆီ သေဘာ ျဖစ္တယ္။ တိတိက်က် ေျပာရရင္ Semen ဆိုတာ Sperm မပါတဲ့ အရည္သာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ အရည္ဟာ သုတ္မလႊတ္ခင္ ထြက္တာမို႔ Pre-ejaculate ကနဦး-အရည္လို႔ ေခၚမွ မွန္တယ္။

Spermatozoa သုတ္ပိုး ပါတာကိုသာ Sperm ေခၚသင့္တယ္။ Semen အရည္ထဲမွာ Sperm cells က ထုထည္ ၂-၅% သာပါတယ္။ သုတ္ပိုးရဲ႕ Head ေခါင္းပိုင္းမွာ DNA ပါတယ္။ (ဒီအင္န္ေအ) ဆိုတာ လူရဲ႕ Blueprint ဗီဇ ဘဲ။ အရည္ သန္႔သန္႔က ဗီဇမပါလို႔ သေႏၶ မရေစႏိုင္ဘူး။ သူက သုတ္ပိုးေတြကို အကာကြယ္ေပးတယ္။ လႈတ္ရွားေစႏိုင္တယ္။ တျခား ေနရာဆီကို သြားႏိုင္ဘို႔ သယ္ပို႔ ေပးတယ္။
Sperm cells သုတ္ (ဆဲလ္) ေတြဟာ Egg cell မ-မ်ိဳးဥ (ဆဲလ္) နဲ႔ အဆက္ရတာနဲ႔ လ်င္ျမန္ သြက္လက္ လာၾကတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာမွာ ရွိတဲ့ တျခား (ဆဲလ္) ေတြနဲ႔ မတူတာက Chromosome (ခရိုမိုဇုန္း) အေရအတြက္ဟာ တဝက္သာ ရွိတာမို႔ Haploid လို႔ ေခၚတယ္။

သုတ္ပိုးမပါတဲ့ အရည္ကေန (သီအိုရီ) အရ ကိုယ္ဝန္ မရေစႏိုင္ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶ တားနည္းေတြထဲမွာ Withdrawl method သုတ္ရည္ အျပင္ထုတ္ျပစ္နည္း ဆိုတာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီနည္းကေန ၁၅-၂၈% ကိုယ္ဝန္ ရႏိုင္တယ္။ ဘာလို႔လဲ။ လိင္ဆက္ဆံေနတံုးမွာ အခ်ိန္ၾကာေအာင္ စိတ္ကို ထိန္းၾကတယ္။ ၾကိဳးစားႏိုင္သူ လူေတာ္ဘဲ။ ခက္တာက သုတ္ရည္ အကုန္ ပန္းမထြက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေပမဲ့ တစက္ (အမွန္က တစက္ေတာင္မွ မရွိပါ။) ျဖစ္ျဖစ္ ထြက္လာႏိုင္တယ္။ တကယ့္ Orgasm (ေအာ္ဂဇင္) ကို ထိန္းလို႔ေတာ့ ရပါရဲ႕ သုတ္ပိုး အေရအတြက္ သိန္းနဲ႔၊ သန္းနဲ႔ ပါေနမယ္။
Sympathetic nerves (ဆင္ပသက္တစ္) အာရံုေၾကာေတြကေန လိင္ဆႏၵ ျပည့္ဝခ်ိန္မွာ Ejaculation သုတ္လႊတ္တာ လုပ္ေပးတယ္။ သုတ္လႊတ္လိုက္ရင္ Prostate gland ဆီးကိ်တ္ နဲ႔ Seminal vesicles အိတ္ေတြကေန အရည္ေတြ ပိုထုတ္ေပးလာတယ္။ Orgasm လိင္ဆႏၵ ျပည့္ဝခ်ိန္ ၾကာေလေလ အရည္မ်ား ေလေလ။ အသက္ငယ္သူေတြမွာ ပိုမ်ားတယ္။ လူ ၃ဝ ကို စမ္းသပ္တာ ပ်မ္းမွ် သုတ္ရည္ ထုထည္ 3.4 ml ရွိၾကတာ ေတြ႔ရတယ္။ အမ်ားဆံုး 4.99 ml နဲ႔ အနည္းဆံုး 2.3 ml ရွိတယ္။ သုတ္ပိုးေပါင္း 100 to 600 million ပါေနမယ္။

လူတေယာက္မွာ Sperm ထုတ္ႏိုင္စြမ္းက သိပ္မေျပာင္းလဲတတ္ေပမဲ့ Semen အရည္ကေတာ့ အစားအေသာက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ျဖစ္ နည္းႏိုင္တယ္၊ မ်ားႏိုင္တယ္။ ဆြီဒင္ နဲ႔ ဒိန္းမတ္ ေလ့လာမႈတခုကေတာ့ အခ်ိန္ ၾကာၾကာ လိင္ဆက္ဆံတာက Sperm count သုတ္ပိုး ပိုမ်ားတယ္။ Semen ထုထည္ကေတာ့ ပိုမမ်ားဘူးတဲ့။

Semen ဘယ္ကလာသလဲ၊ ေနရာ ၄ ခုကေနလာတယ္။
1. Seminal vesicle = 65-75% (Seminal vesicles ဆိုတာ နာမယ္ကိုက Semen ထုတ္တဲ့ အဓိပၸါယ္ပါတယ္။ ဆီးအိမ္ ေနာက္နား-ေအာက္နားမွာ အတက္ ကေလးေတြလို ရွိတယ္။)
2. Prostate = 25-30% (ဆီးကိ်တ္က ေယာက္်ားမွာသာ ရွိတယ္။ ဆီးအိမ္ေအာက္မွာ ကပ္ေနတယ္။ သူ႔ထဲမွာ ၾကည္တဲ့အရည္ကိုပါ ေလွာင္ထားတယ္။)
3. Testes = 2-5% (က်ား-အစိ ကေန Sperm သုတ္ နဲ႔ က်ားေဟာ္မုန္း Testosterone ကိုလဲ ထုတ္ေပးတယ္။)
4. Bulbourethral glands = < 1% (ဆီးကိ်တ္ေနာက္မွာ ပဲေစ့ေလာက္၊ Urethra ဆီးသြားျပြန္ တဖက္တခ်က္မွာ ရွိၾကတယ္။)

က်ား-အစိေနာက္မွာ Epididymis ဆိုတာ ရွိတယ္။ ေရွးေခတ္ ဂရိ-စစ္သား ေဆာင္း (ဟဲလ္မက္) နဲ႔ ဆင္တယ္။ ေပ ၂ဝ ေလာက္ ရွည္ေပမဲ့ ေနရာ က်ဥ္းက်ဥ္း ေလးမွာ ေခြေနလို႔ သုတ္ပိုးေတြ မ်ားမ်ား ေလွာင္ထားႏိုင္တယ္၊ ၾကီးရင့္လာဘို႔ အခ်ိန္ ရေစတယ္။ ထိရင္-ကိုင္ရင္ နာမယ္၊ ပိုးဝင္ရင္လဲ ေရာင္တယ္။ အဲဒါ ေရာင္တာကို Epididymitis ေခၚတယ္။ အစိပါေရာင္ရင္ Epididymo-orchitis ေခၚတယ္။ ကေလး၊ လူၾကီး ျဖစ္တယ္။ Antibiotic ေဆးေပးရတယ္။ ေဆးမကုဘဲ ထားရင္ Sterility ကေလးအေဖ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။

လိင္ဆက္ဆံလို႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဖါသာ-အာသာ ေျဖလို႔ ျဖစ္ျဖစ္ လိင္ဆႏၵ ျပည့္ဝသြားခ်ိန္မွာ ၃ဝ စင္တီမီတာေလာက္ ရွည္တဲ့ Vas deferens (Ductus deferens) ကိုျဖတ္ျပီး လိင္တံထိပ္ဖ်ားကေန သုတ္ရည္ ထြက္တာကို Ejaculation သုတ္လႊတ္တယ္ လို႔ ေခၚတယ္။ ဒီအေၾကာနဲ႔ ေဘးမွာကပ္ေနတာေလးေတြကို Spermatic cord လို႔ ေခၚျပီး၊ ေယာက္်ားေတြ ကေလး မရေစေအာင္ ျဖစ္ျပစ္ရတာကို Vasectomy ေခၚတယ္။

• သုတ္လႊတ္ျပီးတဲ့ေနာက္ Semen ဟာ ခဲလာတယ္။ (ဂ်ယ္လီ) လို ျဖစ္လာတယ္။ ၃ဝ မိနစ္ေလာက္ ၾကာရင္ အေရေပ်ာ္လာမယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ မ်ိဳးပြါးဘို႔မွာ အေရးပါတယ္။
• Semen သုတ္ရည္က (အယ္လ္ကာလိုင္း) ျဖစ္တယ္။ ထူးဆန္းတာက အမ်ိဳးသမီး (ဗဂ်ိဳင္းနား) ဟာ အက္စစ္ဓါတ္ ရွိတယ္။ Spermicide သုတ္ပိုး ေသေဆး ေတြကလဲ အက္စစ္ဓါတ္ ရွိတယ္။
• Sperm စစ္စစ္မွာ အရသာ မရွိဘူး။ Seminal fluid အရည္ကေတာ့ ခ်ိဳႏိုင္တယ္၊ ခါးႏိုင္တယ္။ တခ်ိဳ႕မွာ ငန္တယ္။ အစားေသာက္ေပၚ မူတည္တယ္။ အသား စားရင္ ခါးျပီး၊ သက္သတ္လြတ္ဆိုရင္ ခ်ိဳတယ္။ ခ်ိဳရတာက Fructose သၾကားဓါတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။
• Semen ဆိုတာ အမ်ားအားျဖင့္ အျဖဴေရာင္၊ မီးခိုးေရာင္၊ ေသြးပါေနရင္ ပန္းေရာင္ ျဖစ္တယ္။ ဝါတာ၊ စိမ္းတာ ဆိုရင္ Infection ပိုးဝင္တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ (ဂႏိုးရီးယား) လို လိင္ကတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ STD ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
• ပံုမွန္က Chlorine smell (ကလိုရင္း) အနံ႔ ရွိတယ္။ Foul-Smelling အနံ႔ဆိုးေနရင္ ပိုးဝင္ေနလို႔ဘဲ။
• Dehydration ေရဓါတ္ နည္းေနသူမွာ သုတ္က ပ်စ္ေနလိမ့္မယ္။ Testosterone နည္းလြန္းေနသူေတြမွာ အျမဲ အဲလိုပ်စ္ေနတယ္။

၁၉၉၂ World Health Organization (ရီပို႔တ္) တခုအရ ပံုမွန္ သုတ္ရည္ဆိုတာ -
1. တၾကိမ္ သုတ္လႊတ္ရင္ 2 ml အနည္းဆံုး ရွိရမယ္။
2. pH က 7.2 ကေန 8.0 ရွိရမယ္။
3. Sperm concentration သုတ္ပိုး အနည္းဆံုး 20x106 spermatozoa/ml နဲ႔ တခါသုတ္လႊတ္ရင္ အနည္းဆံုး 40x106 spermatozoa/ml ရွိရမယ္။
4. အနည္းဆံုး 50% ဟာ Forward progression ေရွ႕ကို ဦးတည္သြားလာႏိုင္စြမ္း ရွိရမယ္။
5. အနည္းဆံုး 25% ဟာ သုတ္လႊတ္ျပီးေနာက္ မိနစ္ ၆ဝ အတြင္းမွာ Rapid progression သြက္သြက္လက္လက္ ေရွ႕ဘက္ဆီ လႈတ္ရွားႏိုင္ရမယ္။
ေယာက္်ား မ်ိဳးပြါးစနစ္မွာ ဦးေႏွာက္၊ လိင္အဂၤါေတြနဲ႔ ေဟာ္မုန္းေတြ ေပါင္းစုျပီး အလုပ္လုပ္ေပးၾကတယ္။

• ဦးေႏွာက္ထဲက Hypothalamus (ဟိုက္ပိုသဲလ္မတ္စ္) ကေန Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH) ေဟာ္မုန္းေတြကို ဦးေႏွာက္ထဲမွာဘဲ ရွိတဲ့ Pituitary gland (ပစ္က်ဴထရီ) အိတ္ထဲကို ထုတ္ေပးတယ္။ Luteinizing Hormone (LH) နဲ႔ Follicle-Stimulating Hormone (FSH) ေဟာ္မုန္း ၂ မ်ိဳး ျဖစ္တယ္။
• LH ေၾကာင့္ က်ား-အစိကေန Testosterone (တက္စ္တိုစတီရံုး) ထြက္ေစတယ္။ FSH ကို အကူအညီ ေပးလို႔ က်ား-အစိထဲက Seminiferous tubules ျပြန္ေသးေလးေတြကေန ႏုေသးတဲ့ Sperm ေတြကို ရင့္က်က္ေစတယ္။ Testosterone ကို က်ား-ေဟာ္မုန္းလဲ ေခၚတယ္၊ Androgen လဲ ေခၚတယ္။ သုတ္ပိုး ထုတ္တာမွာ မရွိမျဖစ္ပါ။
• သုတ္ပိုးေတြဟာ က်ား-အစိထဲက Seminiferous tubules နံရံေတြမွာ ျဖစ္တယ္။ Epididymis ထဲမွာ ႏုေသးတဲ့ သုတ္ပိုးေတြ ေနၾကတယ္။ သုတ္ပိုးေတြဟာ ႏုရာကေန ရင့္က်က္လာဘို႔ ၉-၁ဝ ပါတ္ အခ်ိန္ယူတယ္။

သုတ္လႊတ္ရင္ Epididymis ရဲ႕အျမီးပိုင္းကေန တနာရီ မိုင္ ၇ဝ ႏွဳန္းေလာက္ အရွိန္နဲ႔ Ductus deferens ျပြန္ထဲကို ထြက္လာၾကတယ္။ ဆက္ျပီး Spermatic cord အေၾကာထဲ ေရာက္မယ္။ Vas deferens ဟာ Seminal vesicle နဲ႔ ေပါင္းျပီး Ejaculatory duct ထုတ္ျပြန္ ျဖစ္ေစတယ္။ သူက Prostate ဆီးက်ိတ္နဲ႔ Urethra ဆီးျပြန္ထဲကို ပြင့္ေနတယ္။ က်ား-အစိကေန သုတ္ထြက္တာနဲ႔ ၾကြက္သား အလုပ္လာတယ္။ အခ်က္က်က် ၾကြက္သားေတြ ညွစ္လို႔မို႔ သုတ္ရည္ကို ေရွ႕ဆက္ တိုးထြက္လာေစေတာ့တယ္။

သုတ္ရည္ကေန သယ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ ေရာဂါေတြထဲမွာ AIDS လဲပါတယ္။ Semen allergy သုတ္ရည္နဲ႔ မတဲ့သူေတြလဲ အနည္းအပါး ရွိတယ္။ သုတ္ရည္ ထိတာနဲ႔ ဗဂ်ိဳင္းနား ယားမယ္၊ ေရာင္မယ္၊ နီရဲလာမယ္။ ပိုဆိုးသူေတြက တကုိယ္လံုးမွာ အဲလို ျဖစ္တတ္တယ္။ (ကြန္ဒြမ္) သံုးရင္ ရပါတယ္။ ေယာက္်ားေတြမွာလဲ သုတ္လႊတ္ျပီး၊ တုပ္ေကြးလို ခံစားရသူေတြလဲ ရွားရွားပါးပါး ရွိတယ္။ Post orgasmic illness syndrome or POIS လို႔ ေခၚတယ္။

သုတ္ရည္ရဲ႕ တျခားေကာင္းက်ိဳးေတြလဲ ရွိပါတယ္။ စိတ္က်ေရာဂါ ခံစားေနရသူ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သုတ္ရည္ေၾကာင့္ စိတ္သက္သာ ရေစလို႔ Antidepressant သတၲိရွိတယ္။ ေကာလိပ္-ေက်ာင္းသူ ၂၉၃ ေယာက္ကို သုေတသနတခု လုပ္တယ္။ ဆက္ဆံတဲ့အခါ (ကြန္ဒြမ္) မသံုးတဲ့ မိန္းကေလးေတြဟာ လက္ရွိ အေဖၚ ေယာက္်ားနဲ႔ ခြါျပဲသြားရင္ ေနာက္ အသစ္တေယာက္ကို မၾကာမတင္ ရွာခ်င္တာ ေတြ႔ရတယ္။ သိပၸံသမားေတြက သုတ္ရည္ကို Chemical dependency ေဆးစြဲ သလို Rebound effect ျဖစ္တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ ခ်တယ္။ ဒီလို မိန္းကေလးေတြက ဒီအက်င့္မ်ိဳး ရွိေနတာကိုးလို႔ အရပ္စကား ေျပာၾကမွာဘဲ။

လိင္ဆက္ဆံရာမွာ ပါးစပ္ကို သံုးတာကို Fellatio ေခၚတယ္။ လက္တင္လို Suck ကေန လာတာပါ။ တခ်ိဳ႕က Semen ingestion သုတ္ရည္ မ်ိဳခ်တဲ့ အက်င့္ရွိတယ္။ St. Priapus Church မွာ လူေရွ႕သူ႔ေရွ႕ သုတ္ရည္ ေသာက္သံုးတာကို ကိုးကြယ္မႈ တခုလို႔ ယူဆတယ္။ အာဟာရဓါတ္ေတာ့ မရွိသေလာက္ပါ။ ေရသာမ်ားတယ္၊ Potassium, Magnesium, Selenium, Copper and Zinc ဓါတ္ဆားေတြ ပါတယ္။ 150 mg (ပရိုတင္း)၊ 11 mg ကာဗြန္ဟုိန္ဒရိတ္၊ 6 mg အဆီ နဲ႔ 3 mg (ကိုလက္စေထာ) ေတြပါတယ္။

သုတ္ကို ပါးစပ္က မ်ိဳခ်တာမွာ Health risks က်န္းမာေရးအရ ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲ။ အႏၲရာယ္ မရွိလွပါ။ အမ်ိဳးသမီး ပါးစပ္မွာ အနာအဆာ ရွိမွသာ HIV နဲ႔ Herpes ေရယံုပိုးေတြ ဝင္ႏိုင္တယ္။ ေယာက္်ားမွာ Human papillomavirus (HPV) ၾကြက္ႏို႔ ဗိုင္းရပ္စ္ ရွိေနရင္ Oral or Throat cancer ခံတြင္းနဲ႔ လည္ေခ်ာင္း ကင္ဆာ ေတြ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားႏိုင္တယ္။

ေခတ္ေဟာင္း ပညာရွင္ Aristotle ကလဲ ဆိုခဲ့ေသးတယ္။ “သုတ္ရည္ဆိုတာ အစာအဟာရထဲက ေကာင္းေပ့ ဆိုတာကေန ရတာ” တဲ့။ ေခတ္သစ္ လိႈ႔ဝွက္-ေထာက္လွမ္းေရးမွာ သုတ္ရည္ဟာ Invisible ink မျမင္ႏိုင္တဲ့ မင္လို သံုးႏိုင္တယ္။

ယဥ္ေက်းမႈ မတူတာေတြမွာ မတူတဲ့အျမင္ေတြ ရွိၾကတယ္။ ဗမာေတြက “ေခြ်းထြက္ မ်ားမွ ေသြးထြက္ နည္းမယ္” လို႔ ေျပာၾကတယ္။ တရုတ္-စကားပံုတခုကေတာ့ “သုတ္တစက္ဟာ ေသြးဆယ္စက္နဲ႔ ညီတယ္” တဲ့။ “ေက်ာက္မ်က္ရတနာ Gemstones ေတြဟာ Drops of divine semen ဘုရားသခင္ကေပးတဲ့ သုတ္ရည္ Celestial Dragon နဂါးမင္းက ဆင္းသက္တာလို႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္။

ေယာက္်ားေတြဟာ ဒို႔မွာသာ ဒါလုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ အတင္း ဂုဏ္ယူခ်င္ မေနၾကပါနဲ႔။ ရိုးရာ ရုရွား-ေဆးပညာကဆိုတာ မွန္တယ္။ “သုတ္ရည္ဆိုတာ ေယာက္်ား နဲ႔ မိန္မ အၾကား ဆန္းျပားလွတဲ့ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ရလဒ္တခု ျဖစ္တယ္” တဲ့။ အနည္းဆံုး စိတ္ကူးထဲ၊ အိပ္မက္ထဲမွာ မိန္းမ ပါမွသာ သုတ္ရည္ဆိုတာ ထြက္လာႏိုင္ပါတယ္။
FROM-DR TINT SWE

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More