Pages - Menu

24 Aug 2014

ေကာ္ဖီအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

ေကာ္ဖီေစ့မွ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ရရွိရန္အတြက္၊အခ်ိန္အမ်ားၾကီးျဖတ္သန္းလာရပါသည္။ ေကာ္ဖီၾကိဳက္သူ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားကို အၾကမ္းျပင္းတင္ျပ ရပါလွ်င္- ဦးစြာ ပထ မ ေကာ္ဖီေစ့ကို အပင္ ပ်ိဳးေ ပးရပါသည္။ ထိုပ်ိဳးပင္ကေလးမ်ား ကို ေျမဆီ လႊာျပဳျ ပင္ ထားေသာ စိုက္ခင္းသို ့ ေရႊ ့ေျပာင္း စိုက္ ပ်ိဳးေပးရ ပါသည္။ ေရၾကိဳက္ေသာအပင္ အမ်ိဳးအ စားျဖစ္ပါသာည္။ ပ်ိဳးပင္ေလးမ်ား ၂-ႏွစ္ခြဲ ခန္ ့ၾကာေသာအခါ၊ ပန္းပြင့္ပါ သည္။ ထိုပန္းပြင့္မွ အနီေရာင္ေကာ္ဖီ အသီးကိုသီးေပးပါသည္။ အနီေရာင္အသီး၏ အလည္ေခါင္တဲ့တဲ့တြင္ အစိမ္းေရာင္ေကာ္ဖီေစ့ ၂လံုးစီပါရွိၾကပါသည္။ အနီေ ရာင္ အသီးမ်ားသည္ ရင့္မွည့္လာခ်ိန္တြင္ နီညိုေရာင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားရာ၊ ခူးဆြတ္ႏိုင္ ပါၿပီ။ တိုးတက္ေခတ္မွီေသာ ဘရာဇီးလ္ ႏိုင္ငံတြင္ အသီးကိုစက္ျဖင့္ခူးဆြတ္ၾကၿပီး၊ အီသီယိုးပီးယား တြင္ေတာ့ လက္ျဖင့္ခူးဆြတ္ၾကပါသည္။ ခူးဆြတ္ၿပီးေသာ ေကာ္ဖီသီးမ်ားကို ေနျဖင့္အေျခာက္ခံၾကသလို၊ စက္ျဖင့္လဲ အေျခာ က္ ခံ ၾကပါ သည္။ ေျခာက္သြားေသာအသီးမ်ားကို စက္ျဖင့္ အခြံခြ်တ္ၾကပါသည္။ ထို ့ေနာက္ ရရွိလာေသာ ေ ကာ္ဖီေစ့မ်ားကို အရြယ္အစား၊ အဆင့္အတန္း ခြဲကာ ဂံုေလွာ္အိတ္ထဲထဲ့၍ " အစိမ္းေရာင္ေကာ္ဖီ " (ေခၚ) ေကာ္ဖီကုန္ၾကမ္းမ်ား အျဖစ္ ႏိုင္ငံ တကာသို ့သေဘၤာျဖင့္တင္ပို ့ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။ေယ ဘုယ်အားျဖင့္ အစိ မ္းေ ရာင္ေ ကာ္ဖီေစ့မ်ားကို ေလွာ္စက္ထဲထဲ့ကာ ၅၅၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္အ ထိ အပူေပးေလွာ္ရပါ သည္။ ေကာ္ဖီေစ့မ်ားသည္ အညိုေရာင္သို ့ေျပာင္းသြားကာ၊ အေစ့သည္ အတန္ ငယ္ေ ဖာင္းၾကြလာၿပီး၊ ရနံ ့လဲေမႊးလာပါသည္။ ေကာ္ဖီေစ့မ်ားလတ္ဆတ္ေ လေလ၊ရ နံ ့ ေမႊးေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ ေလွာ္ထားေသာ ထိုေကာ္ဖီေစ့မ်ားသည္ ပါးစပ္ျဖင့္ ကြ်တ္ကြ်တ္ ကိုက္၀ါး၍ရေသာ အေျခအေနသို ့ေျပာင္းလဲလာပါက၊ ၄င္းတို ့ကို ေလွာ္ စက္ ထဲ မွ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ ယူၿပီးေနာက္ အေအးခံေပးရပါသည္။ ထို ့ေနာက္အမႈန္ ့ၾကိတ္စက္ထဲထဲ့ကာ ေကာ္ဖီမႈန္ ့ရေအာင္ကိ်တ္ေခ်ေပးရပါသည္။

သုိ ့ေသာ္ လူတစ္ကိုယ္အၾကိဳက္တစ္မ်ိဳးစီရွိတတ္ေပရာ၊ ေကာ္ဖီကိုေလွာ္ေသာ အခါ တြင္ မီးအပူရွိန္ကို အေလ်ာ့အတင္းခ်ိန္ဆေပးျခင္းအားျဖင့္- (1)Light Roast (2) Medium Roast (3) Medium-dark Roast (4) Dark Roast ဟူ၍ မတူညီေသာ အမ်ိဳးအစား (၄)မ်ိဴး ေကာ္ဖီအရသာ တို ့ကို စားသံုးသူ မ်ား စိတ္ၾကိဳက္ေရြး ခ်ယ္ႏိုင္ပါ သည္။

(1) Light Roast ျဖင့္ေလွာ္ထားေသာ ေကာ္ဖီေစ့သည္ အညိုေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ျဖစ္ ပါသည္။ အခ်ိန္ အၾကာၾကီးမေလွာ္ထားသည့္အတြက္၊ ေကာ္ဖီေစ့ ၏ မ်က္ႏွာျပင္ တြင္ အဆီမထြက္ဘဲ၊ ၄င္းကို ၾကိ တ္ေခ်၍ ရရွိလာေသာ ေကာ္ဖီမႈန္ ့၏အရသာသည္လည္း ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ျဖစ္ပါသည္။

(2) Medium Roast ျဖင့္ေလွာ္ထားေသာ ေကာ္ဖီေစ့၏အေရာင္မွာ အညိုေရာင္ျဖစ္ ပါ သည္။ Light Roast ကဲ့သို ့ပင္၊ ေကာ္ဖီေစ့၏မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အဆီမထြက္ေသာ္လဲ ဘဲ၊ အနံ ့အရသာ ကေတာ့ Light Roast ထက္ နဲနဲပိုျပင္းပါသည္။ ထိုအရသာမ်ိဳးကို အေမရိကန္တို ့ စြဲလန္း ႏွစ္ျခိဳ က္ၾက သည္ ဟုသိရပါသည္။

(3) Medium Dark Roast ျဖင့္ ေလွာ္ထားေသာေကာ္ဖီေစ့၏အေရာင္မွာ အညို ရင့္ေရာင္ျဖ စ္ၿပီး၊ ေကာ္ဖီေစ့၏မ်က္ႏွာျပင္သည္ အဆီေ၀့၍ ေျပာင္ေခ်ာေနပါသည္။ အရသာမွာအတန္ငယ္ခ်ိဳ ခါးပါသည္။ ထိုအရသာမ်ိဳးကို ကမၻာေပၚရွိ ေကာ္ဖီၾကိဳက္ သူ အမ်ားစုက ခံတြင္းေတြ ့ၾက ေၾကာင္း သိရပါသည္။

(4) Dark Roast ျဖင့္ ေလွာ္ထားေသာ ေကာ္ဖီေစ့၏အေရာင္မွာ အနက္ေရာင္ျဖစ္ၿ ပီး၊ အေစ့၏ အေပၚ ယံမ်က္ႏွာျပင္သည္ အဆီမ်ားထြက္ကာ ေျပာင္လက္ေနပါသည္။ အရသာမွာ ခါးသက္ပါ သည္။ ထိုေကာ္ဖီခါးခါးကို Espresso ေကာ္ဖီအျဖစ္ အီတ လီ ႏွင့္ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူၾကိဳက္ မ်ားေရပန္းစားလွ်က္ရွိပါသည္။
ေကာ္ဖီေကာင္းတစ္ခြက္ ရရွိရန္အတြက္ ၀ယ္ထားေသာ ေကာ္ဖီမႈန္ ့ကို သင့္အိမ္တြင္ စံနစ္ တက် သိမ္းဆည္းထားတတ္ဖို ့လိုပါသည္။ လတ္လတ္ ဆတ္ဆတ္ ထုပ္လုပ္ ထားေ သာ ေကာ္ဖီမႈ န္ ့ ရက္စြဲကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈကာ၊ မိမိအိမ္တြင္ ေလလံုေသာ ဖန္ပုလင္း (သို ့မဟုတ္) ေၾကြပုလင္း ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားရပါ မည္။ ေလသ လပ္ျ ခင္း၊ ပူလြန္းေသာေနရာႏွင့္ ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားျခင္း က ေကာ္ဖီ ၏အရသာကို ပ်က္ျပယ္ေစ ပါသည္။
ေကာ္ဖီမႈန္ ့အရည္အေသြးမည္မွ်ပင္ေ ကာင္းေ စကာမူ၊ ထိုေကာ္ဖီမႈန္ ့ကို ကြ်မ္း က်င္စြာႏွပ္တ တ္မွ သာအရသာရွိေသာ ေကာ္ဖီ ကို ေသာက္ သံုးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ေကာ္ဖီႏွပ္အိုးထဲသို ့ေရေအးေအး ၆-ေအာင္စ တြင္ ေကာ္ဖီမႈန္ ့ ၁ဇြန္း မွ ၂ဇြန္း(စားပြဲတင္ဇြန္း) ထဲ့၍ အပူခ်ိန္ ၁၉၅ ဒီဂရီဖာ ရင္ ဟုိက္တြင္ ၅-မိနစ္ၾကာ မွ်ႏွပ္ေ ပးရပါမည္။ ထို ့ထက္ပို၍ အပူရွိန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာႏွ ပ္ပါက၊ ေကာ္ဖီ၏ အရသာမွာလဲ ပ်က္ျပယ္သြားတတ္ပါသည္။ ႏွပ္ထားေသာ ေကာ္ဖီကို ၄၅-မိနစ္ အတြင္း ေသာက္သံုးသင့္ပါသည္။ ေအးသြားပါက ေကာ္ဖီ၏အရသာကို ခံစားႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို ့ျပင္ ေကာ္ဖီမႈန္ ့ ကို တစ္ၾကိမ္သာ ႏွပ္သင့္ပါသည္။
စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားကို ဗဟုသုတအျဖစ္တင္ျပရပါလွ်င္ အေရွ ့ေတာင္အာရွႏိုင္ ငံမ်ားအနက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အသားအေရလွပမႈကိုထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အလွကုန္ အမိ်ဳးမ်ိဳးတို ့ကို ဖန္တီး ထုတ္လုပ္လွ်က္ ရွိပါသည္။ ေကာ္ဖီေစ့၊ ေကာ္ဖီအဆီ၊ Vitamin E ႏွင့္ပ်ားရည္တို ့ကို Hand Made ျဖင့္ ဖန္တီးျပဳျပင္ထားေသာ Coffee Cherry ကိုယ္တိုက္ဆပ္ျပာ ႏွင့္ Espresso Honey ကိုယ္တိုက္ဆပ္ျပာ တို ့သည္ ယေန ့ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လူၾကိဳက္မ်ားေရပန္းစားလွ်က္ရွိပါသည္။


  ေဆာင္းပါးရွင္…ေပါက္ေပါက္္..မွ်ေ၀သည္

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More