Pages - Menu

11 May 2009

ဖုိမဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ သင့္က်န္းမာေရး

ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာျခင္းသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈကိုသာမက လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ က်န္းမာေရးကိုပါ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ညီညြတ္မွ်တေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအျပင္ ကိုယ္ခႏၶာအေပၚတြင္လည္း အေကာင္းဖက္မွ သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၊ ေနာ္တင္ဂမ္ တကၠသိုလ္မွ ဆရာ၀န္မ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီ သတင္းပါတ္မ်ား အတြင္းက အသက္(၅၀)ႏွင့္အထက္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ပံုမွန္လိင္မႈကိစၥ မွီ၀ဲျခင္းျဖင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းအတြင္း အညစ္အေၾကးမ်ား ကင္းစင္ေစသည့္အတြက္ ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့က်ေစေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာခဲ့ေသးသည္။
သို႔ေသာ္လည္း တစ္လအတြင္း လိင္မႈကိစၥကို အႀကိမ္(၂၀)ႏွင့္အထက္ ခံုခံုမင္မင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွာမူ က်န္းမာေရးအတြက္ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးထားသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္မူ ဖိုမဆက္ဆံျခင္းသည္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ က်န္းမာေစရန္ အကူအညီေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။
မူလက အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္သာ အဆိုပါ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ခံစားရသည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း သုေတသန ရလဒ္မ်ားအရ အမ်ိဳးသားမ်ားေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပါ အႀကံဳး၀င္ေၾကာင္း သိရွိလာရသည္။

ယခုသုေတသန စစ္တမ္းအတြက္ လူ(၁၀၀၀)ေက်ာ္ကို (၅)ႏွစ္မွ် အခ်ိန္ယူ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီး ကနဦးက အမ်ိဳးသားမ်ားကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္. လန္ဒန္အမ်ိဳးသမီး က်န္မာေရးဌာနက အသက္ႀကီးလာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ Ostrogenေခၚ လိင္မႈကို သာယာႏွစ္သိမ့္ေစသည့္ ဟိုမုန္းတစ္မ်ိဳး ေလ်ာ့က်သြားၿပီး ဆက္ဆံမႈမ်ားအတြင္း လြဲေခ်ာ္မႈႏွင့္ စိတ္မေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ထိုOstrogenဟိုမုန္းသည္ တစ္ပါတ္လ်င္ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္မွ် ပံုမွန္ ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ သာမန္ထက္ (၂)ဆေက်ာ္ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဆရာ၀န္မ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ထိုေတြ႔ရွိခ်က္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စိတ္ပိုင္းရုပ္ပိုင္း သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေစေရး ပံုမွန္လိင္မႈ မွီ၀ဲသင့္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ေဒါက္တာဘို၀မ္ဆင္ကင္မ္က မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆက္ဆံေရးသည္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းအတြက္ အေရးပါသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။
လိင္ဆက္ဆံမႈသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပခဲ့ၿပီး ပံုမွန္လိင္မႈ မွီ၀ဲျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားကိ္ု က်န္းမာဖြံ႕ၿဖိဳးေစေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။
ႏွလံုးလိင္ဆက္ဆံေရးသည္ ႏွလံုးကို က်န္းမာဖြံ႕ၿဖိဳးေစသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာေနစဥ္ ႏွလံုးေရာဂါ ထေဖာက္မႈမ်ိဳး မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာ္လည္း
ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ႏွလံုးကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမွာ မွားယြင္းေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

ၿဗိတိသွ် ႏွလံုးေရာဂါ ကုသေရး ဗဟိုဌာန ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ပါေမာကၡ ပီတာ၀စ္ဘတ္ဂ္က လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ႏွလံုးကို ထိခိုက္ေစသည္ဆိုသည့္ ထင္ေၾကးအတြက္ သက္ေသလံုး၀မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားသည္။ အသက္(၄၀)ႏွင့္ (၅၀)ေက်ာ္ အရြယ္မ်ားသည္
 ႏွလံုးေရာဂါ ရုတ္တရတ္ထေဖာက္တတ္ေလ့ရွိၿပီး ထိုအခ်က္မွာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ တျခားစီဟုလည္း ပါေမာကၡႀကီး ၀စ္ဘတ္ဂ္က ေျပာၾကားသြားေသးသည္။

အမွန္ဆိုလ်င္ လိင္မႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔သြားေစၿပီး ေသြးစီးဆင္းမႈကို လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစသည္။ ထို႔အျပင္ လိင္ဆက္ဆံစဥ္ လႈပ္ရွားေနမႈေၾကာင့္ ေသြးအတြင္း အဆီမ်ားကို ေလာင္ကၽြမ္းေစၿပီး ႏွလံုးေသြးေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈကိုပင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကြင္းစ္တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားကလည္း လိင္ဆက္ဆံျခင္းကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားတြင္ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ေလျဖတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈအား တစ္၀က္ထိ ေလ်ာ့နည္းသြားေစေၾကာင္း ေၾကျငာထားသည္။ဆီးလမ္းေၾကာင္းၿဗိ

တိန္ရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ကင္ဆာေရာဂါမွာ ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္လ်င္ အမ်ိဳးသားဦးေရ (၃၅၀၀၀)တြင္ အဆိုပါေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသည္။
အေစာပိုင္း သုေတသန ရလဒ္မ်ားအရ လိင္မႈမွီ၀ဲျခင္းသည္ ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာ အႏၲရာယ္ကို ဖိတ္ေခၚေနသလို ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း ယူဆခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေခတ္မီသုေတသန နည္းလမ္းမ်ား၏ ေဖာ္ထုတ္လာႏိုင္မႈအရ အဆိုပါအျမင္သည္ လံုး၀မွားယြင္းေၾကာင္း သိရွိလာရသည္။
ေနာ္တင္ဂမ္တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာ အျဖစ္မ်ားေသာ အရြယ္ျဖစ္သည့္ အသက္(၅၀)ေက်ာ္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား ပံုမွန္လိင္မႈ မွီ၀ဲၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး သုတ္လႊတ္မႈ ပံုမွန္ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သုက္လမ္းေၾကာင္းမ်ား သန္႔ရွင္းေခ်ာေမြ႔ေစရန္ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေဆးေၾကာၿပီး ျဖစ္သြားေစေၾကာင္း ၿဗိတိန္ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ ေဆးပညာဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လိင္မႈဆက္ဆံေရး မ်ားမ်ားစားစား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လူတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးကို အလြန္ေကာင္းမြန္ေစသည္ဟု အတိအက် မဆိုလိုသည့္တိုင္ ပံုမွန္လိင္မႈ မွီ၀ဲေနသူ အမ်ားစုသည္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ၿဗိတိသွ် လိင္မႈဘ၀ ေလ့လာေရး ေဆးပညာဌာနမွ ေဒါက္တာ ေဂါ့ဖေရးဟက္ကက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အရိုးလိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ အရုိးမ်ားကို မာေၾကာႀကံ႕ခိုင္ေစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးလည္း ရရွိႏိုင္သည္ဟု သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာဆာရာဘရီ၀ါက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
လိင္ဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ ခႏၶာကိုယ္ရွိ အဖိုဟိုမုန္း Testosteroneပမာဏသည္ သိသိသာသာ တိုးျမင့္လာၿပီး ထိုအေျခအေနသည္ အရိုးပြျခင္းႏွင့္ အရုိးမ်ားၾကြတ္ဆတ္ျခင္းကို ဟန္႔တားေပးေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ညီညြတ္မွ်တေသာ ဖိုမဆက္ဆံမႈကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ပန္းေသးပန္းညွိဳးျခင္း၊ လိင္အဂၤါႀကံဳလွီျခင္းစသည္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာသည္ကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကဆိုသည္။ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ ေ၀းကြာေနသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ Testosteroneပမာဏ က်ဆင္းသြားၿပီး မလိုလားအပ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္လာတတ္ေၾကာင္း လန္ဒန္တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ပီရီယာေဘာင္ေလာ့စ္က ရွင္းျပခဲ့သည္။
Testosteroneေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းသည္ လိင္အဂၤါတစ္သွ်ဴးမ်ားကို ေလ်ာ့ရဲေပ်ာ့တြဲသြားေစၿပီး ထိုအေျခအေနမွာ ပန္းေသပန္းညွိဳးမႈဘက္ ဦးတည္သြားတတ္ၿပီး အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာ အေကာင္းဆံုး လူစဥ္မမီမႈကိုလည္း ျဖစ္လာေစသည့္ အေထာက္အထား မ်ားျပားစြာ ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။
စိတ္ဓာတ္ေရးရာခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာေနစဥ္ ရရွိခံစားရသည့္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားေကာင္းမႈကို မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳေစၿပီး လူတစ္ဦး၏ ယံုၾကည္မႈကို ျမင့္တက္လာေစေၾကာင္း သိရသည္။
ဖိုမဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ endorphinsဟူသည့္ ဓာတ္တစ္မ်ိဳး ထြက္ေပၚလာတတ္ၿပီး အာရံုေၾကာမ်ားကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးေၾကာင္း လန္ဒန္ၿမိဳ႕ Endocrineေဆးခန္းမွ ပါေမာကၡေဒါက္တာ နာဒီဖာရစ္က ဆိုသည္။

လိင္ဆက္ဆံစဥ္ႏွင့္ ဆက္ဆံၿပီးခ်ိန္တြင္ ထြက္ေပၚလာတတ္သည့္ Oxytocinဆိုသည့္ ဟိုမုန္းမွာလည္း လူတစ္ဦး၏ စိတ္အေျခအေနကို ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းလာေစၿပီး ၎၏လက္တြဲေဖာ္အေပၚ စာနာမႈႏွင့္ ခ်စ္ခင္မႈကို ေပၚေပါက္လာေစေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အဆိုပါဟိုမုန္းသည္ လူတစ္ဦးအား စိတ္ၾကည္လင္မႈႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္မႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုဟိုမုန္းကို ခ်စ္ရည္လူးဟိုမုန္းဟုလည္း ေခၚဆိုေလ့ရွိၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာလိုစိတ္ စတင္ေပၚေပါက္ၿပီး မိနစ္(၂၀)ခန္႔အၾကာတြင္ အလုိလုိ ေပၚထြက္လာတတ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကဆိုသည္။ Oxytocinသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ (၄)ဆမွ် ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ထြက္ေပၚတတ္ၿပီး ထိုဟိုမုန္း၏ ေနာက္ထပ္အားသာခ်က္တစ္ခုမွ လိင္စိတ္ကုန္ခန္းမႈ Testosteroneကို ဟန္႔တားၿပီး လိင္စိတ္ကုန္ခမ္းမႈ Libidoအေျခအေနကို ဦးတည္ေစသည့္ ဓာတ္သဘာ၀ကိုလည္း ဖ်က္ဆီးတတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လိင္ဆက္ဆံမႈကို ပံုမွန္လိုလို မွီ၀ဲေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ ကင္းေ၀းေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ စိတ္ဖိစီးမႈ ကင္းေ၀းျခင္းမွာ အဆိုပါ အခ်က္ကို သက္ေသျပေနေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္မွ လိင္မႈမွီ၀ဲစဥ္ ထြက္ေပၚလာတတ္သည့္ အရည္မ်ားအတြင္း စိတ္အေျခအေနကို ျမွင့္တင္ေပးသည့္ ေနာက္ထပ္ဟိုမုန္း အမ်ိဳးအစား အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အျခားအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ဖိုမဆက္ဆံမႈသည္ လူတစ္ဦး၏ ေသြးစီးဆင္းမႈကို ျမန္ဆန္ေစၿပီး ထိုအခ်င္းအရာသည္ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈကို ဟန္႔တားေပးတတ္ျခင္းဟု သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရ ေဖာ္ျပပါရွိလ်က္ရွိသည္။
 ေရာဂါကာကြယ္ျခင္းမ်ားမ်ားခ်စ္
တင္းႏွီးေႏွာေလ၊ မ်ားမ်ားကိုယ္ခံအားေကာင္းေလဟု သိရသည္။ လိင္ဆက္ဆံမႈ အႀကိမ္အေရအတြက္ မ်ားျပားသူမ်ားတြင္ အေအးမိျခင္းႏွင့္ တုပ္ေကြးကဲ့သို႔ ေရာဂါမ်ားကို သာမန္ထက္ အားေကာင္းစြာ ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကရသည္။

တစ္ပါတ္လ်င္ တစ္ႀကိမ္မွႏွစ္ႀကိမ္အထိ လိင္မႈမွီ၀ဲျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ ေရာဂါကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ားကို ပိုမိုသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ဆရာ၀န္မ်ားက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
မိမိသေဘာအေလ်ာက္ စမ္းသပ္ခံခဲ့သည့္ ေစတနာရွင္(၁၁)ဦးကို စစ္တမ္းျပဳစုခဲ့ရာ ၿပီးခဲ့ေသာလမ်ားအတြင္း လိင္ဆက္ဆံမႈ အႀကိမ္ေရမ်ားေလေလ၊ ေရာဂါကာကြယ္မႈ ကိုယ္ခံအားစနစ္ အဆင့္Aႏွင့္ အဆင့္IgAတို႔မွာ ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း ၎တို႔၏ သလိပ္စစ္ခ်က္အရ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အဆိုပါ ေတြ႕ရွိခ်က္သည္ တစ္ပါတ္လ်င္ တစ္ႀကိမ္ေအာက္ လိင္ဆက္ဆံမႈ နည္းပါးသူမ်ားတြင္ မသိမသာမွ်သာ ေတြ႕ရေသာ္လည္း မၾကာခဏ ဆက္ဆံသူမ်ားတြင္မူ သာမန္ထက္ (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ေရာဂါကာကြယ္မႈ အားေကာင္းေနေၾကာင္း စစ္ေဆးသိရွိလာရသည္။

ကားဒစ္ဖ္ၿမိဳ႕၊ ဇီ၀သိပၸံေက်ာင္းရွိ အေအးမိျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ဂရုတစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ ဗဟိုဌာနမွ ပါေမာကၡ ရြန္အက္ကလက္စ္က လိင္မႈကိစၥသည္ သဘာ၀ အေအးမိကာကြယ္ေဆး တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ၿပီး အေအးမိဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ လိင္ကိစၥတို႔တြင္ အျခားဆက္ႏြယ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္။အသက္ရွည္ျခင္းအႀကီးမားဆံုးေသာ သုေတသနရလဒ္တစ္ခုမွာ ေ၀လအမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ လိင္ဆက္ဆံမႈႏွင့္ အသက္ရွည္ျခင္းမွာ ထင္ရွားစြာ ဆက္စပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
တစ္ပါတ္လ်င္ တစ္ႀကိမ္ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး လိင္ဆက္ဆံသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ တစ္ပါတ္လ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္အထက္ လိင္ဆက္ဆံသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားေလာက္ အသက္ရွည္ရွည္ မေနရသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ႏွစ္ဆေက်ာ္ သာလြန္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
ေဒါက္တာဆာရာဘရီ၀ါက လူအမ်ားစု၏ က်န္းမာေရးအတြက္ လိင္ဆက္ဆံမႈသည္ ပိုမိုအေထာက္အပံ့ ရရွိေစေၾကာင္း ေထာက္ခံခဲ့သည္။ Dehydriepiandroterone (DHEA)ေခၚ အဓိကလိင္ဟိုမုန္းတစ္မ်ိဳးမွာ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည့္ အျခားေသာ ဟိုမုန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေခ်ဖ်က္ပစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္လည္း DHEAမ်ားမ်ားထြက္ေပၚေစသည့္ ပံုမွန္လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ လူအမ်ားကို ေရာဂါကင္းစင္ေစၿပီး အသက္ရွည္က်န္းမာသည့္ ဘ၀မ်ိဳး ရရွိပိုင္ဆိုင္ေစရန္ အားေပးကူညီေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။
မ်ိဳးေအာင္ျခင္းသားသမီးရရန္ ခက္ခဲေနေသာ စံုတြဲမ်ားအတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးနည္းလမ္းမ်ား လိင္ဆက္ဆံမႈကို အႀကိမ္မ်ားမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာ၀န္မ်ားကဆိုသည္။
အမ်ိဳးသားမ်ား၏ သုက္ရည္တြင္ပါေသာ သုက္ပိုးပမာဏသည္ ဆက္ဆံသည့္ အႀကိမ္မ်ားေလ၊ အေရအတြက္ ပိုမ်ားလာေလျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း အမမ်ိဳးဥကို သေႏၶေအာင္ေစမည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုတိုးပြားလာမည္ဟု မစ္ဒ္လန္းစ္ သေႏၶေအာင္နည္းပညာ ၀န္ေဆာင္မႈဌာန ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ေဒါက္တာဂီလီယန္ေလာ့ခ္၀ုဒ္က ရွင္းျပခဲ့သည္။

သာမန္အားျဖင့္ သုက္ပိုးပမာဏ နည္းပါးစြာ ထုတ္လႊတ္ႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ အႀကိမ္မ်ားမ်ား လိင္ဆက္ဆံပါက သုက္ပိုးပမာဏ မ်ားျပားလာေၾကာင္း ေဒါက္တာဂီလီယန္က ဆိုသည္။
ထို႔ေၾကာင့္လည္း သားသမီးလိုခ်င္ေသာ စံုတြဲတိုင္းသည္ တစ္ရက္ျခားတစ္ခါမွ် လိင္မႈေရးရာ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေထာက္ခံေျပာဆိုခဲ့သည္။ဆိုးက်ိဳးေတြလည္း ရွိပါတယ္သို႔ေသာ္လည္း အျခားဘက္မွ သတိျပဳသင့္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္ကို ဆရာ၀န္မ်ားက ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
လိင္ဆိုင္ရာကူးစက္ေရာဂါမ်ားသည္ အဓိက ဆိုးက်ိဳးတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္မဟုတ္ဘဲ ဆက္ဆံျခင္းသည္ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို ပိုမိုႀကီးထြားလာေစတတ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အသက္(၄၅)ႏွစ္အထက္ အရြယ္မ်ားတြင္ လိင္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ား ကူးစက္မႈသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ (၁၀)ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ဆမွ် ထိုးတက္လာျခင္းသည္ သတိျပဳစရာ အေျခအေနတစ္ရပ္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

လန္ဒန္တကၠသိုလ္မွ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ၿဗိတိန္ရွိ အသက္(၃၀)ႏွင့္ (၄၀)အရြယ္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ဆက္ဆံဖက္အသစ္ႏွင့္ ေတြ႕စံုစဥ္တြင္ အကာအကြယ္ပစၥည္း သံုးေလ့မရွိျခင္းသည္ ယခုျဖစ္ရပ္မ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းဟု ပါေမာကၡ ဂ်င္းနစ္ရိုင္မာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ လိင္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား ကူးစက္မႈသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္မ်ားတြင္ပါ တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္လာေနၿပီး ထိုအေနအထားမွာ ဂရုစိုက္သင့္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုဟု ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္သြားသည္။

ေဆာင္းပါးဘာသာျပန္တင္ဆက္သူ - ဇြဲရဲဝင့္Source: DailyMail

Photo: DailyMail, TeamStarGlobal

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More