Pages - Menu

24 Sep 2013

အုန္းမႈတ္ခြက္နင္း ေရာဂါကင္း

ေရွးေဟာင္းေဆးက်မ္းႀကီးမ်ားတြင္ “ ေလသည္ အသက္၊ အသက္သည္ ေလ” ဟူ၍ လည္းေကာင္း“အသက္ရွဴသည္”
ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလသာလွ်င္ အဓိက၊ ေလသာလွ်င္ အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။

သိပၸံေဆးပညာေပၚလာေသာအခါ “ေသြးသည္ အသက္၊ အသက္သည္ ေသြး” “ျဖစ္မႈ ပ်က္မႈ ေသြးအျပဳ” “
အသက္ေသြးခဲ အၿမဲမေနသာ” “ေသြးဆုတ္ကုန္ၿပီ” စသည္ျဖင့္ ေသြးကို လူ၏အသက္ရွင္ရာ တည္ရာအတြက္အဓိကထားလာၾကသည္။


ကြ်န္ေတာ့္အဖို ့ လူတစ္ေယာက္ အသက္ရွင္ရာတြင္ ေသြးလား ေလလား မေ၀ခဲြတတ္္။ ဒြိဟျဖစ္ေနသည္။
ထုိ ့ ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့ သိမ္ျဖဴေဆးသိပၸံဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံ ၀ပ္တြားခယ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ
 ဆရာေတာ္ဘုရားက-“ေလတစ္ခုထဲနဲ ့လည္း ခရီးမေပါက္ဘူး၊ ေသြးသက္သက္ခ်ည္း အဓိကထားတာလည္း မမွန္ဘူး၊
ေသြးခ်ည္လႈပ္ ရွားမရ၊ ေလရိွမွ ေသြးလႈပ္ရွားလို ့ရတယ္။ ေသြးမရိွျပန္ရင္လည္း ေလမရိွျပန္ဘူး၊ “ေသြးလြန္လွ်င္ေလေသ၊ေလေသလွ်င္ ေသြးေပ်ာက္” ဆိုတာလိုပဲ ေသြးဟာ ေလအားနဲ ့ၿပဳိင္ေနရင္ ေသြးတိုးဆိုတဲ့ေရာဂါျဖစ္လာမွာပဲ။
 ေသြးနဲ ့ေလဟာ မွ်မွ်တတျဖစ္ေနရမယ္။
ဥပမာေျပာရရင္ ပိုက္လုံး၊ ေရ၊ ေလျပည့္စုံမွ ေရဟာ လိုရာေရာက္သလို ေပါ့၊ ေသြးနဲ ့ေလဟာ ရပ္လို ့မရဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ေရွးလူႀကီးမ်ားက ‘ေသြးအား ေလအား’ ရယ္လို ့ ဆိုရိုးစကားရိွခဲ့ တယ္မဟုတ္လား”ဟု မိန္ ့ေတာ္မူ၏။

ေရွးအက်ဆုံး ပထမေဆးပညာကိုလည္း ပစ္္ပယ္၍မျဖစ္။ေခတ္သစ္ ဒုတိယေဆးပညာကိုလည္း ရႈတ္ခ်၍မရ။
ပထမေဆးပညာ၏ ဟာကြက္ေပ်ာ့ကြက္တုိ ့ကို ျဖည့္၍ ဒုတိယေဆးပညာ၏ အားနည္းခ်က္၊ ေပ်ာ့ကြက္ ဟာကြက္တုိ ့ကိုလည္း ျဖည့္ရန္ ျဖစ္သည္။

ေရွးရိုးေဆးပညာ၏ ဟာကြက္္ ေပ်ာ့ကြက္မွာ ေရာဂါေရာက္ရာထက္ ေရာဂါေရာက္ေၾကာင္းကိုသာ အဓိကထား ကု၏။
ေခတ္သစ္ဒုတိယေဆးပညာက ေရာဂါေရာက္ေၾကာင္းထက္ ေရာဂါေရာက္ရာကိုသာ အဓိကထား၍ ကုသေနမႈသေနမႈတို ့ျဖစ္၏။

ထိုႏွစ္ခုကို ဆက္စပ္လ်က္ တတိယေဆးပညာကို ထူေထာင္ေနေတာ္မူေသာ ပုဂၢဳိလ္အေက်ာ္မွာ သိမ္ျဖဴေဆးသိပၸံဆရာေတာ္ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ အယူအဆမွန္္ကန္မႈေၾကာင့္ သိမ္ျဖဴေဆးဗိမာန္ႀကီး လက္ေတြ ့တည္ေဆာက္ ေအာင္ျမင္ေနသည္ မဟုတ္ပါလား။

စာေရးသူအေနျဖင့္ သတင္းသမားပီပီ သေဘာတရားႏွင့္လက္ေတြ ့ခိုင္မာမႈ မ်က္၀ါးထင္ထင္ စမ္းသပ္ေတြ ့ရိွမွယုံၾကည္သည္။ သိမ္ျဖဴေဆးသိပၸံဆရာေတာ္ဘုရား ဆက္လက္အမိန္ ့ရိွသည္ကို တင္ျပရေသာ္-

“ေသြးနဲ ့ေလေၾကာင့္ ေသြးတိုး၊ ေသြးတက္၊ ႏွလုံးေသြးရပ္၊ ေသြးေၾကာပိတ္၊ ေသြးမသန္ ့၊ေသြးေၾကာမေျဖာင့္ ပိတ္ဆို ့ေနတာေၾကာင့္ အဆစ္ေယာင္၊ ေပါင္ေတာင့္၊ ဒူးေခါက္ခြက္အားနဲ၊ ေျခလက္္လႈပ္မရ စတဲ့ ေရာဂါေတြ ျဖစ္လာမွာပဲ။
 ပို ့ေဆာင္ေရးသမားျဖစ္တဲ့ ေလအားရိွတယ္။ ေသြးလည္းရိွတယ္ဆိုေပမယ့္ ပိုက္္လုံးပ်က္တဲ့ အလား အေၾကာေတြ အေနအထား ပုံမမွန္ရင္လည္း ေရာဂါရမွာပဲ။ အဲဒီေရာဂါေတြကေတာ့ အေၾကာေသ၊ အေၾကာကပ္၊ အေၾကာတက္၊ အေၾကာပိတ္၊ အေၾကာေပါက္ျဖစ္္လာႏိုင္တယ္။ ဒါေတြကို အေၾကာျပင္အတတ္ ပညာနဲ ့ ဆက္စပ္လ်က္ရိွတဲ့အုန္းမႈတ္ခြက္နင္းရင္ ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာရာ ရတယ္ဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာ မလိုပါဘူး” ဟု မိန္ ့ေတာ္မူသည္။

ေလ အေရးႀကီးဆုံး

စာေရးသူသည္ ေသြးႏွင့္ေလ အေၾကာတို ့ သဘာ၀အေပၚ ထိမိရန္ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားျပန္ေသာအခါ
ဆရာေတာ္ဘုရားက “မ ေလးမ၊ ခြ ေလးခြ” အေရးအႀကီးဆုံးေနရာျဖစ္၍ မ ေလးမဆိုသည္မွာ ေျခမ လက္မ
 တုိ ့ျဖစ္၍ ခြ ေလးခြဆိုသည္မွာ ယင္းေျခမ လက္မတို ့၏ ခြၾကားမ်ားျဖစ္္၍ ထိုေနရာအားလုံး ေလမ်ားဆုံရာျဖစ္၏။ ထိုမွတစ္ဆင့္ အဆင့္ဆင့္ ေသြးမ်ားေလမ်ား ပုံမွန္သြားလာရ၏။ ပုံမမွန္လွ်င္ ေရာဂါရ၏။

အထူးအေရးႀကီးလွေသာ ေနရာတစ္ခုမွာကား ေျခဖ၀ါးအလယ္ျဖစ္၏။ အားလုံးေသာ ေသြးေၾကာတုိ ့ဆုံရာ
ေသြးေၾကာဘူတာရုံႀကီး ျဖစ္၏။ မူးျခင္း၊ ေမာျခင္း၊ ေျမာျခင္း၊ အဆိပ္သင့္ျခင္း၊ တက္ျခင္းတုိ ့ျဖစ္လွ်င္ ေျခဖ၀ါး
အလယ္ကို နာနာႏွိပ္ေပးရ၏။ မ ေလးမ၊ ခြ ေလးခြေနရာတို ့ကို ႏွိပ္ရာ၏။ သို ့မွသာ အသက္ခ်မ္းသာရာ ရမည္ဟု မိန္ ့ေတာ္မူ၏။ ထုိ ့ေၾကာင့္

“ သီခ်င္းအစ  သံေပါက္ကတီးျခင္းအစ  စည္း၀ါးကကျခင္းအစ လက္ေျမွာက္ကႏွိပ္ျခင္းအစ  ေျခေထာက္က” ဟု ဆိုရိုးစကားရိွခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။

“အရင္လိုလမ္းအိုလိုက္၊အမွန္လိုက်မ္းအိုႏႈိက္”ဆိုသကဲ့သို ့ ေရွးေရွးပထမေဆးပညာ၊ ေခတ္သစ္္ဒုတိယေဆး ပညာတို ့ျဖင့္ ဆက္စပ္ေတြးေခၚလ်က္ ဤမည္ေသာ အုန္းမႈတ္ခြက္ နင္္းျခင္းသည္ ေသြးအား ေလအား ပုံမွန္သြားလာ လည္ပတ္ေစႏိုင္ေသာ လူ၏ က်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္အခ်ရဆုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ် လက္ခ် နင္းၾကပါကုန္ဟူ၍။

မေကြး ၀င္းျမင့္အုတ္မႈတ္ခြက္နင္း ေရာဂါကင္းစာအုပ္မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
Shared from  http://www.mmcfamily.org/profiles/blog/show?id=3003595%3ABlogPost%3A1443376&xgs=1&xg_source=msg_share_post

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More