Pages - Menu

21 Jul 2014

*** ေရခဲမုန္ ့ရာဇ၀င္ ***

အိပ္မက္က်မ္းမ်ား၏အဆိုအရ၊ ေရခဲမုန္ ့ကိုစားသံုးရသည္ဟု အိပ္မက္ျမင္မက္ပါက ေကာင္းေ သာ အရာမ်ား မိမိထံေမွာက္ ေရာက္ရွိလာ ၿပီး၊ ဘ၀တြင္ ေက်နပ္အားရမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေ တာ့မည္ ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူႏိုင္ပါသည္။

ေရခဲမုန္ ့ခ်စ္သူ သုေတသီမ်ား၏မွတ္တမ္းမ်ားအရ၊ ေရခဲမုန္ ့စားသံုးမႈသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေ ပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက တရုတ္ျပည္ မွ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ တရုတ္ဧက ရာဇ္မင္း မ်ားကို အပန္းေျဖစားေသာက္ႏိုင္ရန္အလို ့ဌာ၊ စာဖိုမွဴးမ်ားက ေတာင္ေပၚရွိ ဆီးႏွင္းေ ရခဲမ်ားကို အရသာရွိေစရန္အတြက္ သစ္သီး၊ ပ်ားရည္တို ့ျဖင့္ ေရာေႏွာကာ ဆက္သခဲ့ၾကရပါ သည္။ တန္မင္းဆက္ (ဘီစီ ၆၁၈-၉၇) ေရာက္ေသာအခါ တရုတ္ျပည္၏ ဆီးႏွင္းေရခဲမုန္ ့စား သံုးမႈ သည္ ဥေရာပတိုက္သို ့ေရြ ့လ်ားလာခဲ့ပါသည္။

ရာဇ၀င္မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေအဒီ-၆၂ တြင္ ေရာမဘုရင္နီရိုသည္ ဆီးႏွင္းေရခဲမုန္ ့စားလိုသျဖင့္ သူ၏ေက်းကြ်န္မ်ားကို ေတာင္ေပၚသို ့ ေစလႊတ္၍ ဆီးႏွင္းေရခဲမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာေစပါ သည္။ ထို ့ေနာက္စာဖိုမွဴးမ်ားက ထိုဆီးႏွင္းေရခဲမ်ားကို ႏို ့၊ ပ်ားရည္ ၊ လတ္ဆတ္ ေသာ သစ္ သီး ႏွင့္ ၀တ္ရည္ တို ့ျဖင့္ ေရာေႏွာကာ ဆီးႏွင္းေရခဲမုန္ ့အျဖစ္ဖန္တီးေပးခဲ့ၾကပါသည္။

၁၂၉၅ တြင္ တရုတ္ျပည္မၾကီးမွျပန္လာေသာ အီတလီႏို္င္ငံသား မာကိုပိုလို သည္ တရုပ္ျပည္ ၏ဆီးႏွင္းေရခဲမုန္ ့ ျပဳလုပ္ပံုအေျခခံကို နည္းယူကာ၊ တိဗက္ႏြားႏုိ ့မွရေသာ ကရင္မ္ ျဖင့္ ေရခဲ မုန္ ့ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၁၅၃၃ သို ့ေရာက္ေသာအခါ၊ အီတလီမင္းသမီး ကက္သရင္းသည္ ျပင္သစ္ဘုရင္ ဟင္နရီ (၂) ျဖင့္ လက္ ဆက္ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ ျပင္သစ္ရဲတိုက္သို ့ေရာက္ေသာအခါ၊ အီတလီႏိုင္ငံ လုပ္ ႏို ့ေရခဲမုန္ ့ကို စားသံုးခဲ့ရာမွတဆင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ မင္းစိုးရာဇာမ်ားအလယ္ တြင္ ႏို ့ေရခဲ မုန္ ့စားသံုးမႈသည္ ေရပန္းစားလာခဲ့ပါသည္။ ျပင္သစ္စားဖိုမွဴးတစ္ဦးသည္ ေခ်ာကလက္ႏွင့္စေတာ္ဘယ္ရီ

 ေရခဲမုန္ ့မ်ားကို စမ္းသပ္တီထြင္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။

၁၆၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အဂၤလန္မင္းသား ခ်ားလ္စ္(၁) သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို ့ခ်စ္ၾကည္ေ ရးအ လည္ အပတ္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုခရီးစဥ္ တြင္ ေရခဲမုန္ ့ျဖင့္ဧည့္ခံေသာအခါ၊ ခ်ားလ္စ္(၁) သည္ အရသာကိုၾကိဳက္ႏွစ္သက္လွသျဖင့္၊ စားဖိုမွဴးထံမွ ေရခဲမုန္ ့လုပ္ေသာ နည္းပညာ ကို ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ ေရေပၚဆီလူ ့မလိုင္အသိုင္း အ၀ိုင္းတြင္ ေရခဲ မုန္ ့ အခ်ိဳပြဲကိုျမိန္ယွက္စြာစားသံုးလာ ခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၇၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္ေသာအခါတြင္ေတာ့ အဂၤလန္တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအားလံုး ေရခဲမုန္ ့စားသံုးေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကာလာခဲ့ ပါ သည္။

၁၇၇၆ ေနာက္ပိုင္း၌၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ နယူးေယာ့ခ္ျမိဳ ့ေတာ္တြင္ ပထမဆံုးေ သာ ေရခဲမုန္ ့ဆိုင္ကို ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ ပါသည္။ ထိုေခတ္ကာလတြင္ ေရခဲမုန္ ့ကို သစ္ သားလက္ဆြဲပံုးထဲထဲ့ကာ လွည္းျဖင့္လွည့္လည္ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၈၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သမၼ တကေတာ္ ေဒၚလီမဒီဆန္သည္ ေရခဲမုန္ ့ကို အလြန္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူတစ္ေ ယာက္ျဖစ္ေ ပရာ၊ အိမ္ျဖဴေတာ္သုိ ့ေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို ေရခဲမုန္ ့ျဖင့္ ဧည့္ခံေကြ်းေမြးေလ့ ရွိပါသည္။

၁၉၀၂ ခုႏွစ္တြင္ နည္းပညာမ်ားလဲ တျဖည္းျဖည္း ေခတ္မွီလာသည့္ အတြက္ ေရခဲမုန္ ့ကို ကေ တာ့(Cone) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေ၀ဖာခြက္ငယ္ကေလးမ်ား ျဖင့္လည္းေကာင္း စားသံုး သူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ တီထြင္လာႏိုင္ ခဲ့ပါသည္။ ထိုေခတ္အခါက ေရခဲမုန္ ့ကိုဘီစကစ္ျဖင့္ တြဲဖက္ ၍ စားေလ့ရွိၾကပါသည္။ ေရခဲမုန္ ့၀ယ္လိုမႈအားမ်ားေလေလ၊ ထုတ္လုပ္မႈ အားေကာင္းေ လေ လျဖစ္ရာ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတခြင္၌ ေရခဲမုန္ ့ဆိုင္ငယ္မ်ား လက္ညွိဳး ထိုး မလြဲ ေအာင္ ေပါမ်ားလာခဲ့ပါသည္။

သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ၊ လူတစ္ဦးစီ၏ ပ်မ္းမွ်ေရခဲမုန္ ့စားသံုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၅.၂၀ လီ တာခန္ ့ အထိ ရွိသျဖင့္ အေမရိကန္တျပည္လံုးအတြက္ (၁)ႏွစ္လွ်င္ ေရခဲမုန္ ့ဂါလံ ၈၀၀၀၀၀ ထုတ္လုပ္ခဲ့ရေၾကာင္း ေလ့လာမွတ္သားရပါသည္။

၁၉၂၀ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေခ်ာကလက္ေရခဲမုန္ ့အျပင္၊ ေရခဲမုန္ ့ကိတ္ႏွင္ ့ေရခဲမုန္ ့ကြတ္ကီးစ္တို ့ကိုပါ ဖန္တီးလာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၂ ေရာက္ေသာအခါ၊ ေရခဲမုန္ ့ကို " ဌက္ေပ်ာသီး၊ ရက္စ္ ဘယ္ရီသီး၊ ပဲေထာပတ္၊ သၾကားေထာပတ္၊ မီးသင္းသၾကားေတာ္ဖီ၊ အုန္းသီး၊ ေကာ္ဖီ၊ သစ္ ခြခ်ယ္ရီ၊ လီမြန္၊ ဗာဒံမႈန္ ့၊ အုန္းသီးမႈန္ ့၊ ပူဒီနာ၊ သစ္က်ားသီး၊ လိ္ေမၼာ္၊ နာနတ္၊ မက္မြန္သီး၊ ပူရွိန္းသၾကားလံုးအရသာ၊ စေတာ္ဘယ္ရီ၊ ဒူးရင္း၊ သစ္ခြ " စသည့္ အနံ ့အရသာတို ့ျဖင့္ စမ္း သပ္တီထြင္လာခဲ့ၾကေၾကာင္း Newsweek သတင္းဂ်ာနယ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ ပါသည္။ ယခု မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ Maple ေရခဲမုန္ ့ႏွင့္ Vanilla ေရခဲမုန္ ့တို ့ကို အထူးႏွစ္သက္လွ်က္ရွိၾက ပါသည္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမၻာ့တ၀ွမ္းလံုးရွိ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တစ္ႏွစ္စာေရခဲမုန္ ့စားသံုးမႈကုိ စစ္တ မ္းေကာက္ခဲ့ရာ၌ ၾသစေတ်းလ် တြင္ ၁၃.၇ လီတာ၊ အေမရိကန္တြင္ ၁၃.၇ လီတာ၊ နယူးဇီ လန္ တြင္ ၁၃.၃ လီတာ၊ ဆီြဒင္တြင္ ၁၁.၇ လီတာ၊ အိုင္ယာလန္တြင္ ၁၀.၂ လီတာ၊ ဒိန္းမတ္ တြင္ ၉.၃ လီတာ၊

 အစၥေရးတြင္ ၉.၃ လီတာ၊ ကေနဒါတြင္ ၉.၁ လီတာ၊ ဖင္လန္တြင္ ၈.၅ လီတာ၊ ေနာ္ေ၀းတြင္ ၈.၄ လီတာ၊ တူရကီတြင္ ၂.၈ လီတာ စားသံုးၾကေၾကာင္းသိရပါသည္။ ကမၻာ ့အၾကီးဆံုး ၈.၇ တန္ အေလးခ်ိန္ရွိေသာ Ice Cream ကိတ္မုန္ ့ကို ေဘဂ်င္း မွာ ျပဳလုပ္ႏို င္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဂရင္းနစ္စံခ်ိန္မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းေလ့လာသိရွိရပါသည္။

က်န္းမာေရးရႈေထာင့္မွၾကည့္ရမည္ဆိုပါလွ်င္ ေရခဲမုန္ ့ကိုႏို ့ႏွင့္ ႏို ့ထြက္ပစၥည္းမ်ားမွ အေျခခံ၍ျ ပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ကယ္လ္စီယမ္ ဓာတ္ေပါၾကြယ္၀ကာ ခႏၶာကိုယ္၏အရိုးတည္ေ ဆာ က္ မႈ ကို အားေပးပါသည္။ ထို ့ျပင္ ကယ္လ္စီယမ္ သည္ ေသြးထဲရွိအဆီကိုေလာ င္ကြ်မ္း ေ စႏိုင္သျဖင့္ အူကင္ဆာ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္တြင္ ေက်ာက္ တည္ျခင္းေ၀ဒနာ တို ့ ကို ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။

( သို ့ေသာ္အခ်ိဳကဲ ထားေသာ ေရခဲမုန္ ့မ်ားကို အလြန္အကြ်ံမ ဟုတ္ဘဲ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ စားသံုးရံုမွ်ျဖင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမျဖစ္ေစႏိုင္ပါ။)

ေရခဲမုန္ ့ကုိလူမ်ိဳးမေရြး၊ဘာသာမေရြး ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။ အျခားအျခားေသာ သြားရည္ စာအခ်ိဳပြဲေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာရွိၾကေသာ္ လဲဘဲ၊ အေအးစာအခ်ိဳပြဲ(၁)မ်ိဳးျဖစ္ေ သာ ေရခဲမုန္ ့ကိုေ န ့ စဥ္ စားေသာက္ျခင္းျဖင့္လဲ မရိုးအီႏိုင္ပါ။ ေရခဲမုန္ ့ဆိုသည္မွာႏို႕ကရင္မ္ကို အေျခခံ၍၊ အရ သာကိုအခ်ိဳကဲကာ ႏွစ္သက္ရာ အသီးမ်ား (သို ့မဟုတ္) သစ္သီးရနံ ့တို ျဖင့္ ျပဳျပင္စီမံေအးခဲ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရခဲမုန္ ့၏ အပူခ်ိန္ကိုထိန္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဆားျဖင့္ေရာေႏွာေ ပးေ သာ နည္းပညာသည္ အဓိကက်လွပါသည္။ ေရခဲမုန္ ့ကို ထမင္းစား ေသာက္ၿပီးေနာက္၊ အခ်ိဳ တည္းရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ တီဗြီၾကည့္ရင္း သြားရည္စာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ပူ အိုက္ေ သာညေနညခင္းမ်ား တြင္ အေအးစာအျဖစ္လညး္ေကာင္း ၊ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ေ သာအခါမ်ားတြင္ အေမာေျပအျဖစ္လည္းေကာင္း စသည္ျဖင့္ ့အခ်ိန္အခါမေရြး စားသံုးေလ့ရွိၾကပါသည္။

<<စာနာေထာက္ထားစြာျဖင့္ ေဆာင္းပါးရွင္အမည္ကို ေျပာင္းလဲျခင္း/ခ်န္လွပ္ထားျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္ >>

(ေဆာင္းပါးရွင္…ေပါက္ေပါက္..မွ်ေ၀သည္)

promise.pauk
(ရိုးသားမႈသည္တခါတရံ၌ရံႈးနိမ့္ေစတတ္၏။သို ့ေသာ္တစ္သက္လံုးကားလိပ္ျပာလံုေစေတာ့၏။)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More