Pages - Menu

21 Jul 2014

*** ေရခဲမုန္ ့ကမၻာ ***

ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအရ စားေသာက္ပံုနည္းစံနစ္မ်ားကြဲျပားျခား နား မႈရွိၾကသကဲ့သို ့၊ ေရခဲမုန္ ့ကို ဖန္တီးစား ေသာက္ပံုနည္းသည္လည္းမတူညီၾကပါ။

အီတလီႏိုင္ငံမွျပဳလုပ္ေသာ ေရခဲမုန္ ့ထဲတြင္ ကရင္မ္၊ ႏို ့၊ သၾကား၊ ေျမပဲအႏွစ္၊ လတ္ဆတ္ေ သာ ဂရိပ္ဖ ရုသီးအႏွစ္၊ ကိုကိုး၊ ေခ်ာကလက္ အဖတ္ကေလးမ်ား၊ ကြတ္ကီးႏွင့္ ဘီစကစ္ တို ့ ပါ၀ င္ပါသည္။ အီတာလ်ံလူမ်ိဳးမ်ားက ၄င္းကို Gelato ေရခဲမုန္ ့ဟု ေခၚၾကပါသည္။ အျခားႏို င္ငံမွ ျပဳလုပ္ေသာ ေရခဲမုန္ ့ထဲတြင္ ေလပါ၀င္မႈ ၅၀% ရွိေသာ္လဲဘဲ၊ Gelato တြင္ ပါရွိေ သာ ေလမွာ ၂၅ မွ ၃၀% ထိသာ ပါရွိပါသည္။ Gelato ကို ေအးခဲသည့္ ပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊ ခ ပ္ေႏြးေႏြး အေနအထားတြင္ စားေလ့ရွိၾကပါသည္။ အရသာအလြန္ေကာင္းသည္ ဟု သိရပါ သည္။ အီတာလ်ံလူမ်ိဳးမ်ားအၾကိဳက္ ေနာက္ထပ္ေရခဲမုန္ ့တမ်ိဳး ရွိပါေသးသည္။ ၄င္းကိုေတာ့ Sorbet ဟုေခၚၾကပါသည္။ Sorbet ၏ အရသာမွာ ရိုးရွင္းၿပီး ႏို ့ထြက္ပစၥည္းလံုး၀မပါရွိဘဲ၊ လတ္ဆတ္ေသာ သစ္သီး၊ သၾကား ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံရွိ Lurisian ေတာင္ေပၚမွေရ တို ့ျ ဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္ဟု သိရပါသည္။ အီတလီ ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစ၍ Pistachio (ေခၚ) အစိမ္းေရာင္ရွိၿပီး ဆိမ့္ေသာ အဆန္ပါသည့္အခြံမာသီး တစ္မ်ိဳး ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေ သာ ေရခဲ မုန္ ့သည္လည္း ေရပန္းစားလားသည္ဟု သိရပါသည္။

စပိန္လူမ်ိဳးမ်ားကလည္း Gelato ေရခဲမုန္ ့ကို လြန္စြာႏွစ္သက္ ၾကပါသည္။ စပိန္ႏိုင္ငံလုပ္ေသာ ပူစီနံ Gelato ႏွင့္ ေခ်ာကလက္ Gelato ေရခဲမုန္ ့တို ့သည္ အလြန္နံမည္ၾကီးသည္ဟု သိရ ပါသည္။

တူရကီႏိုင္ငံတြင္ ေရခဲမုန္ ့ကို ဆိတ္ႏို ့၊ သၾကား၊ တူရကီသစ္ေခါက္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ Mastic ႏွ င့္ Salep တို ့ျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ အရသာမွာ ႏူးညံ့ ကာ အခ်ိဳေပါ့ပါသည္။ တူရကီလူမ်ိဳးမ်ား က ထိုေရခဲမုန္ ့ကို Dondurma ဟုေခၚၿပီး၊ ကေတာ့ပံုဏၭာန္ ခြက္ကေလးမ်ား ျဖင္ ့စားၾက ပါ သည္။

ဂရိႏိုင္ငံလုပ္ Kaimaki ေရခဲမုန္ ့၏ အနံ ့အရသာမွာ တမူထူးျခားလွပါသည္။ ဂရိကြ်န္းစုမ်ား တြင္ ေပါက္ေရာက္ေသာ ရနံ ့ေမႊး လွသည့္ Pistacia Lentiscus အပင္၏အေခါက္မွ ရရွိေသာ သစ္ေစးႏွင့္ Salep သစ္ခြပင္၏အျမစ္ကို က်ိတ္ေခ်ထားေသာအမႈန္ ့ တို ျ့ဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေ ရခဲ မုန္ ့ျဖစ္ပါသည္။ ထို ့ျပင္ ခ်ယ္ရီသီးေဖ်ာ္ရည္ထဲ့ထားေသာေၾကာင့္ Kaimaki ေရခဲမုန္ ့သည္ အရသာမွာ ခ်ဥ္ျပံဳးျပံဳးျဖင့္ တမူထူးျခားလူၾကိဳက္မ်ားသည္ဟု သိရပါသည္။

ျပင္သစ္လူမ်ိဳးမ်ားကေတာ့ သီးစံုေရခဲမုန္ ့ကို ႏွစ္ျခိဳက္ၾကပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရခဲမုန္ု ့ ကို ႏို ့သစ္ခြျခင့္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး၊ ေရခဲမုန္ ့ ၏ထိပ္ေပၚတြင္ ခ်ယ္ရီးသီးအႏွစ္ရည္ (သို ့မဟုတ္) Rose Marry သီးအႏွစ္ရည္ (သို ့မဟုတ္) ခရမ္းခ်ဥ္သီးအႏွစ္ ရည္ တို ့ကိုဆမ္း၍ စားသံုးေ လ့ရွိၾကပါသည္။

ယေန ့နယူးေယ့ာခ္၏ တရုပ္တန္းရပ္ကြက္တြင္ Original Chinatown Ice Cream Factory ရွိပါသည္။ ထိုစက္ရံုတြင္ မၾကာေသးခင္ ကာလမွ အသစ္စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ ႏွမ္းန က္ေ ရခဲမုန္ ့ႏွင့္ ေျမေထာက္ပဲေထာပတ္ေရခဲမုန္ ့တို ့သည္ ထူးျခားေသာအနံ ့ အရသာျဖင့္ စားသံုးသူမ်ားကိုစြဲေဆာင္လွ်က္ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။

စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားကို ဗဟုသုတတစ္ခုအေနျဖင့္ မွ်ေ၀လိုပါသည္။ Golden Opulence Sundae ဟုအမည္ရေသာ ေရခဲမုန္ ့သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ေစ်းအၾကီးဆံုးေရခဲမုန္ ့ျဖစ္ပါသည္။ ၁-ခြက္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ တန္ေသာ ထိုေရခဲမုန္ ့ကို နယူးေယာ့ခ္၏ "Serendipity စားေသာ က္ဆိုင္" တြင္ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုေရခဲမုန္ ့၏ထူးျခားခ်က္မွာ (၁)ပဲရစ္မွလာေသာ Fruit Candies မ်ားစြာပါ၀င္သည့္ လူ ၅-ေယာက္စာ စားသံုးႏိုင္ေသာ "Tahitian Vanilla" ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊ (၂) ၂၃-ကာရက္ရွိေသာ ေရႊသစ္ရြက္ကေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ ထားျခင္း၊ (၃) ကမၻာေပၚတြ င္ေစ်းအၾကီးဆံုးေခ်ာကလက္ျဖစ္ေသာ Chuao ေခ်ာကလက္ကိုေဖါေဖါသီသီသံုး၍ သရဖူပံုစံဖန္ တီးထားျခင္း၊ (၄) အဆင့္အတန္းျမင့္တန္ဘိုးၾကီး Caviar ဘီယာျဖင့္ တြဲဖက္၍ စားသံုးရျခင္း (၅) ၁၈-ကာရက္ ေရႊဇြန္းျဖင့္ စားရျခင္း (၆) အစၥေရးႏိုင္ငံ မွလာေသာ ေရႊေရာင္သၾကားပန္းပြင့္ ကေ လးမ်ား ကို ေရခဲမုန္ ့၏အေပၚတြင္ ဖ်န္းပက္အလွဆင္ထားျခင္း ….စသည္တို ့ျဖစ္ပါသည္။

ဆာဗားနားမွထြက္ရွိေသာ သစ္က်ားသီးႏွင့္ ဌက္ေပ်ာသီးတို ့သည္ အလြန္နံမည္ၾကီးပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံတြင္လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၀၀ ျပည့္ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွစ၍ သစ္က်ားသီးေရခဲမုန္ ့ႏွင့္ ဌက္ေပ်ာသီးေရ ခဲမုန္ ့တို ့ကိုစားသံုးလာခဲ့ၾကပါသည္။ ယေန ့ဆာဗားနားတြင္ ထိုေရခဲမုန္ ့မ်ားကို Old Fashion Style ေရခဲမုန္ ့အျဖစ္ ခုံမင္စြာစားေသာက္လွ်က္ရွိၾကေၾကာင္းသိရပါသည္။

ဒိန္းမတ္လူမ်ိဳးတို ့သည္ က်န္းမာေရးကိုအထူးလိုက္စားသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံလု ပ္ ေ ရ ခဲ မုန္ ့တြင္ ကရင္ပါ၀င္မႈ အလြန္နဲပါး ပါသည္။ သၾကားအစား ဒိန္းမတ္ကြ်န္းစုတြင္သာေ ပါက္ေရာက္ေသာ သဘာ၀အခ်ိဳဓာတ္ရရွိသည့္ Brich သစ္ပင္မွထြက္ရွိေသာ ကစီဓာတ္္ျ ဖင့္ ေ ရခဲမုန္ ့ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ Matcha (ေခၚ) လက္ဖက္စိမ္းေရခဲမုန္ ့သည္အလြန္နံမည္ၾကီးပါသည္။ Matcha ၏ အေရာင္မွာ အစိမ္းေရာင္ေတာက္ ေတာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ရိုးရာလက္ဖက္ရည္ ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာထိုလက္ဖက္စိမ္းျဖင့္ ေရခဲမုန္ ့ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အာရွတိုက္တြင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရခဲမုန့္ကို အလြန္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္ဟုသိရပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလုပ္ အနီေရာင္ပဲသီး (ေခၚ) Azuki ေရခဲမုန္ ့၊ အိုကီနာ၀ါကန္စြန္းဥေရခဲ မုန္ ့၊ Goma (ေခၚ) ႏွမ္းနက္ေရခဲမုန္ ့ ၊ ၾကက္ေတာင္ပံေရခဲမုန္ ့၊ အမဲလွ်ာေရခဲမုန္ ့ ႏွင့္ ေရဘ၀ဲေ ရခဲမုန္ ့တို ့သည္လည္း ထူးျခားေသာ အနံ ့အရသာတို ့ျဖင့္ နံမည္ေက်ာ္ၾကားၾကပါသည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံလုပ္ ကူးလ္ဖီးလ္ ကိုလည္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသာမက၊ အေရွ ့အလယ္ပိုင္းေဒသ မ်ားတြင္ပါ ႏွစ္ျခိဳက္စြာစားသံုးၾကပါသည္။ အျပင္ပံုပန္းသ႑ာန္မွာ ေရခဲမုန္ ့ႏွင့္ခပ္ဆ င္ဆင္တူေ သာ္လဲဘဲ၊ ကူးလ္ဖီးလ္၏ မလိုင္မ်ားသည္ ေရခဲမုန္ ့ထက္ပို၍ သိပ္သည္းဆမ်ား သျဖင့္၊ အေနာ က္ႏို င္ငံလုပ္ေရခဲမုန္ ့မ်ားကဲ့သို ့အရည္မေပ်ာ္လြယ္ပါ။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ကူးလ္ဖီးလ္ ကို ရက္စ္ ဘယ္ရီ၊ ႏွင္းဆီ၊ သရက္၊ ဖာလာေစ့၊ ကံုကုမံ၊ Pistachio (ေခၚ) အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အခြံမာသီး တစ္မ်ိဳး၊ လိေမၼာ္သီး၊ ပန္းသီး၊ စေတာ္ဗယ္ရီ၊ ေျမပဲ၊ ေထာပတ္သီး၊ …စသည္ ့အနံ ့အရသာ အမ်ိဳးမ်ိဳး တို ့ျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံလုပ္ Es Puter ရိုးရာေရခဲမုန္ ့ကို အုန္းႏို ့၊ ဆားတို ့ႏွင့္ျပဳလုပ္ပါသည္။ အနံ ့အရ သာအျဖစ္ စေတာ္ဗယ္ရီ၊ ေခ်ာကလက္၊ ဒူးရင္း၊ ဖရဲသီး၊ စသည္တို ့ကိုအသံုးျပဳၾကပါသည္။ ထို Es Puter ေရခဲမုန္ ့ေပၚတြင္ ပူတင္း (သို ့မဟုတ္) ေခ်ာကလက္အႏွစ္ဆမ္း၍ စားသံုးၾကပါသည္။
ကမၻာေပၚတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အုန္းသီးအစားဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ အုန္းပင္မ်ားကို စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးကာ၊ အုန္းသီးျဖင့္ဟင္းလ်ာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သြားရည္စာမုန္ ့အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အလွကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး တို ့ကို ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံလုပ္ အုန္းသီးကရင္မ္ေရခဲမုန္ ့သည္ ကမၻာ့ တစ္ လႊား ေရပန္းစားလွ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာျပည္ တြင္ ေရခဲမုန္ ့ကို ၁၉ ရာစု ႏွစ္ဦးကတည္းက စားသံုးလာခဲ့ၾကသည္ဟုသိရပါသည္။ ထိုေခတ္ကာလမ်ားတြင္ ေရခဲမုန္ ့ကို အလြယ္တကူ အရည္မေပ်ာ္ေစရန္၊ ေရခဲဓာတ္ဗူး ထဲထဲ့ ကာ သယ္ေဆာင္ၾကရပါသည္။ ၁၉ ရာစု အလယ္ပိုင္းမွစ၍ ကူးလ္ဖီးလ္၊ ေရခဲေပါက္စီ (ေ ခၚ) ေရဂဲဂ်စ္၊ ေရခဲသုပ္ ႏွင့္ ေရခဲေခ်ာင္း တို ့ကိုစားသံုးလာခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၉ ရာစုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း တြ င္ေ တာ့ ေပါင္မုန္ ့ ေရခဲညွပ္ ကို ႏွစ္ျခိဳက္စြာ စာသံုးလာခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀ ရာစု ႏွစ္ဦးပိုင္း တြင္ Milk Shake ႏွင့္ ဖာလူဒါတို ့ ေခတ္စားလာခဲ့ျပန္ပါသည္။ ယေန ့ ျမန္မာျပည္တြင္ ကမၻာ့ႏို င္ ငံ မ်ားႏွင့္အျပိဳင္ ေရခဲမုန္ ့အမ်ိဳးမ်ိဳး "စေတာ္ဗယ္ရီ၊ Vanilla၊ ပိန္းဥ၊ Rain Bow၊ Jelly ၊ သီး စံု၊ ေခ်ာကလက္၊ ႏို ့၊ ခ်ယ္ရီ၊ Menthol (ေခၚ) ပူရွိန္း၊ သရက္သီး၊ စပ်စ္၊ ဒူးရင္း၊ Green Tea၊ ေ ထာပတ္သီး၊ ပင္စိမ္း " စသည္တို ့ကို Super Market ၾကီးမ်ား၊ Ice Cream Bar မ်ား၊ ႏွင့္ Bakery ဆိုင္မ်ား တို ့တြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုုင္ပါၿပီ။ အလွဳမဂၤလာပြဲမ်ားတြင္လည္း ေရခဲမုန္ ့သည္ မပါလွ်င္မျပီးပါ။ ေရခဲမုန္ ့ကို အရြယ္သံုးပါးမေရြး၊ ေနရာေဒသမေရြး၊ အခ်ိန္အခါမေရြး စားသံုးလွ် က္ရွိၾကပါသည္။

<<စာနာေထာက္ထားစြာျဖင့္ ေဆာင္းပါးရွင္အမည္ကို ေျပာင္းလဲျခင္း/ခ်န္လွပ္ထားျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္ >>
(ေဆာင္းပါးရွင္…ေပါက္ေပါက္..မွ်ေ၀သည္)
promise.pauk
(ရိုးသားမႈသည္တခါတရံ၌ရံႈးနိမ့္ေစတတ္၏။သို ့ေသာ္တစ္သက္လံုးကားလိပ္ျပာလံုေစေတာ့၏။)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More